جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

میرزا حبیب شاطر حاجی اصفهانی


میرزا حبیب شاطر حاجی اصفهانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
وی صدای خوشی داشت ، اما در جوانی بیمار و صدایش خراب شد. او با عارف قزوینی مأنوس بوده …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
وی صدای خوشی داشت ، اما در جوانی بیمار و صدایش خراب شد. او با عارف قزوینی مأنوس بوده و استاد علینقی وزیری او را در اصفهان دیده و تحسین کرده است. حبیب در اواخر عمر بیشتر در شیراز می‌‌زیست. حسین ادیب و تاج اصفهانی از شاگردان وی بودند.