پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

فقط نازی باش


فقط نازی باش

نازی کوچولو لباس پدر را می پوشد
می خواهد پدر شود
تا همه به او احترام بگذارند
اما لباس پدر برایش بزرگ است
و همه را می خنداند!
نازی ظرف ها را برمی دارد
فکر می کند بهتر است مادر شود
تا …

نازی کوچولو لباس پدر را می پوشد

می خواهد پدر شود

تا همه به او احترام بگذارند

اما لباس پدر برایش بزرگ است

و همه را می خنداند!

نازی ظرف ها را برمی دارد

فکر می کند بهتر است مادر شود

تا همه دوستش داشته باشند

اما ظرف ها رها می شوند

کف اتاق! جرینگ...

نازی کفش های برادرش را می پوشد

می خواهد فوتبالیستی معروف بشود

بند کفش ها باز می شوند

و او محکم زمین می خورد

اشک های نازی

مثل رودی کوچک، می ریزد

می پرسد: پدر بزرگ، خسته شدم

پس من باید مثل کی باشم

پدر بزرگش لبخند می زند:

همین طوری که هستی

همه دوستت دارند

فقط نازی باش

نازی

محمد گلی