شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

۲۷ اوت سال ۱۷۷۰ ـ زادروز هگل صاحب فرضیه دیالکتیک و معتقد به فلسفه تاریخ


۲۷ اوت زادروز "گئورگ ویلهلم فردریک هگل Hegel" فیلسوف و تاریخدان بزرگ آلمان است که در سال ۱۷۷۰ به دنیا آمد و در سال ۱۸۳۱ درگذشت و کتابهای متعدد از جمله علم منطق، دائره المعارف علوم …

۲۷ اوت زادروز "گئورگ ویلهلم فردریک هگل Hegel" فیلسوف و تاریخدان بزرگ آلمان است که در سال ۱۷۷۰ به دنیا آمد و در سال ۱۸۳۱ درگذشت و کتابهای متعدد از جمله علم منطق، دائره المعارف علوم فلسفی، فلسفه حق، درباره تاریخ، درباره اخلاقیات و ... را تالیف کرد.

وی که از فلاسفه معروف به «ایده آلیست» بشمار می رود فرضیه «تاریخ معروف» به دیالکتیک هگلی را بنیاد نهاد که بر اساس تز (Thesis)، آنتی تز (Antitheses) و سنتز (Synthesis) بوده است. در تعریف این فرضیه، هگل گفته است: همه تحولات تاریح دارای سه خصلت پایه هستند و هر تحول تاریخ نیروی ضد خود را به وجود می آورد که با آن در معارضه خواهد بود.

هگل گفته است که برای درک هر جنبه فرهنگ انسانی باید مسیر گذشته آن را یافت و تاریخچه اش را دانست. وی تاکید بر درک تاریخ و مطالعه دقیق آن دارد که بدون این درک نمی توان در فلسفه، سیاست، حتی دین، دانش و هنر تبحر یافت.

هگل را مروج " فلسفه تاریخ" می دانند که معتقد به وجود نیرو و عامل واحد و یا چند نیروی مشخص حاکم بر شکل گیری تاریخ هستند. به عبارت دیگر تاریخ تکرار می شود (به قول آمریکایی ها؛ خود را تکرار می کند). هگل برای اثبات فرضیه "فلسفه تاریخ" از تاریخ طولانی ایران چندین مثال آورده که تکرارهای واضح در آن دیده می شود از جمله مشابهت تغییر کامل اوضاع ایران در پایان عهد هخامنشیان و پایان عهد ساسانیان است. به این لحاظ ، هگل تاریخ ایران را تاریخی کامل اعلام کرده است.

عقاید هگل در فلاسفه و مورخان بعد از او از جمله مارکس، لاسال، دوی و سارتر موثر واقع شده است. هگل در طول عمر، همواره استاد دانشگاه، مولف و مدت کوتاهی هم سردبیر نشریه بود. او همچنین از حامیان و مشوقان تامین وحدت آلمانی زبانها بشمار می رود. هگل در این زمینه می گوید: به سود کل جهان و همه جهانیان است که مردمانی که دارای تاریخ (سرگذشت)، فرهنگ (ادبیات، دین، آداب، عادات و منش) و علائق مشترک هستند، یک جامعه واحد تشکیل دهند (دولت و قوانین واحد داشته باشند).همچنین مشاهده کنید

سایت فرادیدسایت مجله شبکهخبرگزاری ایرناروزنامه شرقسایت بیتوتهسایت خبرآنلاینسایت مثلث آنلاینسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری صدا و سیماروزنامه همشهری