سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۲۹ ما مه سال ۱۹۷۹ ـ اعتراض نخست وزیر به تعدد مراکز قدرت در ایران


۲۹ ما مه مه در سال ۱۹۷۹ ( هشتم اردیبهشت ۱۳۵۸) مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب اعلام کرد که تعدد مراکز قدرت امور کشور (ایران) را فلج کرده و اگر ادامه یابد مسائلی به وجود خواهد …

۲۹ ما مه مه در سال ۱۹۷۹ ( هشتم اردیبهشت ۱۳۵۸) مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب اعلام کرد که تعدد مراکز قدرت امور کشور (ایران) را فلج کرده و اگر ادامه یابد مسائلی به وجود خواهد آورد که تا دهها سال گریبانگیر ملت خواهد بود.

وی این مطلب را در یک مصاحیه عمومی بیان داشته بود که در صفحات اول روزنامه های تهران انتشار و از رادیو تلویزیون پخش شده بود.