جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

عبدالمطلب


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا حسین اصفهانی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و قلم‌دان‌ساز
ملقب به مطلب‌خان و مستشار پست‌خانه. دختر وی یکی …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا حسین اصفهانی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و قلم‌دان‌ساز
ملقب به مطلب‌خان و مستشار پست‌خانه. دختر وی یکی از زنان ناصرالدین‌شاه بود. در دوران کودکی از اصفهان به تهران آمد و تحت نظر استادان فن به تکمیل هنر پرداخت. ابتدا قلم‌دان‌سازی می‌کرد و گاهی آبرنگ نیز می‌ساخت و چون علاقۀ خود را به رنگ و روغن زیادتر دید ، به این شیوه روی آورد و مورد توجه واقع شد. در ۱۲۷۵ ق به همراهی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله و میرزا علی اکبرخان مزین‌الدوله ، جزءو چهل و دو نفر شاگردان انتخابی ، ‌ به فرانسه اعزام شد و در سبک کلاسیک صاحب کمال گردید. پس از بازگشت به ایران ، ‌ در ۱۲۹۵ ق در ادارۀ پست‌خانه مشغول به خدمت شد و در ۱۳۰۹ ق منصب سر تیپی به او محول گردید. وی تا ۱۳۱۷ ق در ادارۀ پست به سمت مستشار و تحویل‌دار کل مشغول به‌کار بود. در ۱۳۲۱ ق ، ‌به ‌همراه میرزا محمودخان حکیم‌الملک به رشت رفت و در آنجا درگذشت. از آثار وی: تصویر رنگ و روغنی باغی پر درخت که دیوارکشی شده و منظرۀ کوه و فضای زمین وسیع در روبروی باغ دیده می‌شود ، ‌ با رقم: "بندۀ درگاه میرزا مطلب"؛ تصویر مدادی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله که بسان بهترین کارهای نقاشان اروپائی به فرجام رسیده ، ‌ با رقم: "عمل کمترین میرزا مطلب اصفهانی در پاریس اتمام یافت ۱۲۹۲".