شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

طرح جامعه اطلاعاتی اروپا i۲۰۱۰


طرح جامعه اطلاعاتی اروپا i۲۰۱۰

در بهار سال ۲۰۰۵, شورای اروپا به عنوان یک شروع جدید برای استراتژی لیسبون راه اندازی فعالیتهای شراکتی برای افزایش رشد و اشتغال را مورد توجه قرار داد و در همین راستا دانش نوآوری را عامل و موتور محرکه رشد مستمر و معینی نامید که برای ساختن یک جامعه کاملاً اطلاعاتی ضروری است

ویوین ریدینگ کمیسیونر جامعه اطلاعاتی و رسانه ای اتحادبه اروپا:

سالهاست که کارشناسان در حال گفتگو درباره همگرائی دیجیتالی شبکه های ارتباطی محتوا ابزار و شیوه های رسانه ای هستند امروز ما می بینیم این همگرائی دیجیتالی واقعاً اتفاق افتاده است صدا بر روی پروتکل اینترنت (IP)، تلویزیونهای، وبی موسیقی روی خط، فیلم روی تلفنهای همراه و ... همه اینها امروزه به حقیقت پیوسته است.

در بهار سال ۲۰۰۵، شورای اروپا به عنوان یک شروع جدید برای استراتژی لیسبون راه اندازی فعالیتهای شراکتی برای افزایش رشد و اشتغال را مورد توجه قرار داد و در همین راستا دانش نوآوری را عامل و موتور محرکه رشد مستمر و معینی نامید که برای ساختن یک جامعه کاملاً اطلاعاتی ضروری است. جامعه ای که بنیان آن بر کاربرد گسترده فناوری های اطلاعاتی ارتباطی (ICT) در خدمات عمومی، شرکت های کوچک و متوسط (SMEs۳) و خانواده قرار گرفته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل قدرتمند پیشبرد توسعه و اشتغال زائی است. یک چهارم از رشد تولید ناخالص داخلی و چهل درصد از زشد قدرت تولید اروپا وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

عنوان فایل
طرح جامعه اطلاعاتی اروپا i۲۰۱۰ application/pdf
i2010.pdf
733 KB
دانلود