پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

عنایت‌الدین سبزواری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
به‌ قول میرزا حبیب ، شاگرد سید احمد مشهدی بود و گویا وی همان عنایت‌الدین مذهب است که شاگرد …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
به‌ قول میرزا حبیب ، شاگرد سید احمد مشهدی بود و گویا وی همان عنایت‌الدین مذهب است که شاگرد مانی نقاش بوده و در ۱۰۰۰ ق درگذشته است.