دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

۲۴ بهمن ـ ۱۳ فوریه ـ بدون تایید وزارت امنیت به خارجیان در آمریكا گواهینامه رانندگی نمی دهند


۲۴ بهمن ـ ۱۳ فوریه ـ بدون تایید وزارت امنیت به خارجیان در آمریكا گواهینامه رانندگی نمی دهند

در آمریكا گرفتن گواهینامه رانندگی و یا تجدید گواهینامه های سابق سخت خواهد شد. روزگاری به هركس، صرف نظر از وضعیت اقامت او درآمریكا گواهینامه رانندگی می دادند زیرا كه جز در چند …

در آمریكا گرفتن گواهینامه رانندگی و یا تجدید گواهینامه های سابق سخت خواهد شد. روزگاری به هركس، صرف نظر از وضعیت اقامت او درآمریكا گواهینامه رانندگی می دادند زیرا كه جز در چند شهر بسیار بزرگ، اتوبوس شهری و مترو در همه نقاط شهرها وجود ندارد و بدون داشتن اتومبیل، فعالیت محدود است. مجلس نمایندگان آمریكا ۱۱ فوریه ۲۰۰۵ با اكثریت ضعیفی لایحه دولت مبنی بر سختگیری در دادن گواهینامه رانندگی را تصویب كرد. پس از اجرای این قانون، متولدین كشورهای دیگر از جمله دارندگان كارت اقامت دائم باید مدتها صبر كنند تا اجازه صدور گواهینامه و یا تجدید آن از سوی وزارت امنیت داده شود و در صورتی كه چنین اجازه ای داده نشود، تنها دادگاه است كه می تواند حكم به صدور گواهینامه دهد كه تشریفات طولانی و هزینه سنگین گرفتن وكیل را دارد.