سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

عبدالباقی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک
اعتضاءالاطباء ، حاج میرزا عبدالباقی حکیم‌باشی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک
اعتضاءالاطباء ، حاج میرزا عبدالباقی حکیم‌باشی