شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

استفاده از هوای تازه


شما چه در فضای باز باشید و چه صندلی خود را کنار پنجره بگذارید، هوای تازه می‌تواند در مقابله با فشار روانی و نگرانی‌های شما نقش مهمی ایفاء کند.

شما چه در فضای باز باشید و چه صندلی خود را کنار پنجره بگذارید، هوای تازه می‌تواند در مقابله با فشار روانی و نگرانی‌های شما نقش مهمی ایفاء کند.