پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

فکر و ذهن تازه


آیا زمانی که درس‌های خود را مرور می‌کنید، احساس خستگی و تزلزل می‌کنید؟
پنجره اتاقتان را باز بگذارید. مغز شما ۲۰% الی ۵۰% از اکسیژنی را که تنفس می‌کنید، جذب می‌کند. پس برای اینکه …

آیا زمانی که درس‌های خود را مرور می‌کنید، احساس خستگی و تزلزل می‌کنید؟

پنجره اتاقتان را باز بگذارید. مغز شما ۲۰% الی ۵۰% از اکسیژنی را که تنفس می‌کنید، جذب می‌کند. پس برای اینکه بر خستگی غلبه کنید احتیاج به تنفس در هوای تازه و تمیز دارید.