دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

پروتئین


دیوید جکسون می‌گوید سه میلیارد سال طول کشید تا سلول‌های زنده پروتئین‌سازی را آموختند و درین کار بسیار کارا شدند پروتئین‌ها استعدادهای گوناگونی دارند، برخی از آنها واسطهٔ …

دیوید جکسون می‌گوید سه میلیارد سال طول کشید تا سلول‌های زنده پروتئین‌سازی را آموختند و درین کار بسیار کارا شدند پروتئین‌ها استعدادهای گوناگونی دارند، برخی از آنها واسطهٔ واکنش‌هائی زیستی هستند، مثلاً پپسین به‌عمل گوارش کمک می‌کند و گلوکز ایزومریزگلوکز زا به فراکتور تبدیل می‌کند. برخی دیگر سازنده سلول هستند مانند سلول‌های ابریشم، مو یا شاخ.

برخی‌ها مولکول‌های دیگر را می‌شناسند و به آنها می‌پیوندند، مثل پادتن‌ها، بقیه در نقش حامل عمل می‌کنند، مثل هموگلوبین‌ که حامل اکسیژن است.

سلول‌های زنده با دقت باورنکردی ژروتئین می‌سازند. آنها با شیوه کار در یک کارخانه بافندگی زنجیری به طول ۳۰ تا ۱۴۰۰ اسید امینه پدید می‌آورند که روی خودش تا می‌خورد و یک پروتئین ساخته می‌شود.

درک چگونگی عمل تا خوردن بسیار مهم است. از آنجا که چگونگی تا خوردن رشتهٔ اسیدامینه‌ها بستگی به ترتیب آنها دارد.