پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ ـ روزی که ملکه ویکتوریا درگذشت


۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ ـ روزی که ملکه ویکتوریا درگذشت

ویکتوریا، ملکه انگلستان ۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ در ۸۲ سالگی درگذشت و با مرگ او یک دوره تاریخی این کشور پایان گرفت. در پی درگذشت ویکتوریا، پسرش ادوارد هفتم برجای او نشست و از ۲۲ ژانویه …

ویکتوریا، ملکه انگلستان ۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ در ۸۲ سالگی درگذشت و با مرگ او یک دوره تاریخی این کشور پایان گرفت. در پی درگذشت ویکتوریا، پسرش ادوارد هفتم برجای او نشست و از ۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ پادشاه انگلستان شد.

ویکتوریا از سال ۱۸۳۷ بر انگلستان سلطنت کرده بود. در زمان او بود که گفته شد آفتاب بر پرچم انگلستان ــ به دلیل کثرت مستعمرات در گوشه و کنار جهان ــ غروب نمی کند. در زمان وی بود که واژه «امپراتور هند» را برعنوان پادشاه انگلستان اضافه کرد. مردم مستعمرات (به ظن خود) گمان می کردند که این ویکتوریاست که حکومت می کند، زیرا از نظام حکومت پارلمانی انگلستان بی اطلاع بودند.

شوهر ملکه ویکتوریا در دهه ۱۸۶۰ در گذشته بود و او چهار دهه در مرگ شوهر عزا دار بود.