سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۸ فوریه سال ۱۹۶۳ ـ کودتایی که منجر به روی کار آمدن حزب بعث در عراق شد


هشتم فوریه سال ۱۹۶۳ ژنرال عبدالکریم قاسم که در سال ۱۹۵۸ به نظام سی و چند ساله سلطنتی عراق پایان داده ، این کشور را از اتحادیه نظامی غرب موسوم به پیمان بغداد خارج ساخته ،و متحد …

هشتم فوریه سال ۱۹۶۳ ژنرال عبدالکریم قاسم که در سال ۱۹۵۸ به نظام سی و چند ساله سلطنتی عراق پایان داده ، این کشور را از اتحادیه نظامی غرب موسوم به پیمان بغداد خارج ساخته ،و متحد شوروی کرده بود درکودتای مشترک افسران ناصری - بعثی کشته شد. دولت کودتا نیز بعدا با کودتای حزب بعث برکنار شد و از آن پس تا آوریل ۲۰۰۴ ،حکومت عراق در دست این حزب سوسیالیستی بود.

پادشاهان عراق و اردن منصوب انگلستان و از یک خانواده منتقله از حجاز بودند. قاسم که افکار مارکسیستی داشت نخستین رهبر عراق بود که مدعی مالکیت کویت به عنوان بخش جداشده ایالت بصره شده بود.