شنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۱ / 4 February, 2023
مجله ویستا

وظایف و مسئولیتهای مربیان


وظایف و مسئولیتهای مربیان

وظیفه مربیان در انجام مراقبتهای اولیه برای ورزشکارانی که آسیب دیده اند بسیار حیاتی است و میتواند ورزشکار را در بهبود و درمان یاری نماید حتی در مواقعی که مسئولیتهای معینی به دیگران محول شده باشد,مسئولیت نهایی مراقبت از ورزشکار بر عهده مربی میباشد

وظیفه مربیان در انجام مراقبتهای اولیه برای ورزشکارانی که آسیب دیده اند بسیار حیاتی است و میتواند ورزشکار را در بهبود و درمان یاری نماید.حتی در مواقعی که مسئولیتهای معینی به دیگران محول شده باشد،مسئولیت نهایی مراقبت از ورزشکار بر عهده مربی میباشد.

۱- مطمئن شوید که کلیه ورزشکاران تحت معاینه فیزیکی و چکاب کلی قرار گرفته باشند.این کار تعداد فوریتهایی را که با آن مواجه خواهید شد،کاهش میدهد.

۲- از ورزشکاران خود بخواهید تا متناسب با سطح فعالیتی قصد انجام آنرا دارند،آمادگی جسمانی خود را بالا برده سپس به آن فعالیت مبادرت نمایند.

۳- لوازم ایمنی کافی و تجهیزات ورزشی با کیفیت نیز ضریب ایمنی را افزایش خواهد داد.

۴- اندازه تجهیزات میباید استاندارد بوده و برای ورزشکار منسب باشد.

۵- ایمنی لوازم تمرینی نیز از مسائل مهم پیشگیری است.

۶- در شرایط نا مساعد محیطی مانع از فعالیت ورزشکار شوید.

۷- ورزشکاران را در استفاده درست از وسائل و مسائل پیشگیرانه راهنمایی نمایید.

۸- سطح دانش و اصول مراقبت از آسیب و مهارتهای پیشگیرانه را در خود افزایش داده و بر آن تسلط داشته باشید.

۹- جعبه کمکهای اولیه با امکانات کافی در اختیار داشته باشید.

۱۰- گاهی اوقات لازم است ورزشکار را از شرایط بحرانی آگاه نموده و حتی مانع از ادامه فعالیت او شوید.

۱۱- تلفنهای ضروری شامل:اورژانس،آتش نشانی و بیمارستانها را در دسترس داشته باشید.

۱۲- آدرسهای دقیقی از ورزشکاران داشته و شناسنامه ورزشی که خصوصیات و یا نیازهای ورزشکار،در حین بروز آسیب و مواقع بحرانی در آن درج شده باشد به همراه بیاورید.همچنین مشاهده کنید

سایت اعتماد آنلاینسایت مشرقروزنامه آرمان ملیخبرگزاری تحلیل بازارسایت خبرآنلاینسایر منابعروزنامه تعادلسایت جهان صنعت نیوزسایت نورنیوزروزنامه همشهری