یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

چند تک بیت از عابدین پاپی


چند تک بیت از عابدین پاپی

مابین من و تو فاصله ای اغیار است
مانند دماغی که بین دوچشم دیوار است

۱- مابین من وتو فاصله ای اغیار است

مانند دماغی که بین دوچشم دیوار است

۲- مثل ماهی که می تابد از سر لطف

چشم های تو به هر چشم لطیفی افتاد.

۳-هیچ نگو که من ،خانه به دوشی ام را می بینم

بی خانه ولی با "با خانه" بر دوش زمینم.

عابدین پاپی