یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۷ خرداد ـ ۲۸ می ـ اصل توجیه دمكراسی


۷ خرداد ـ ۲۸ می ـ اصل توجیه دمكراسی

اصل «جاستیفی كیشن فور دمكراسی = توجیه دمكراسی» ۲۸ مه ۱۹۱۹ اعلام شد. چند صاحبنظر علم حكومت در گردهمایی مه ۱۹۱۹ خود در پاریس به این نتیجه رسیدند كه توجیه دمكراسی قسمتی از دمكراسی …

اصل «جاستیفی كیشن فور دمكراسی = توجیه دمكراسی» ۲۸ مه ۱۹۱۹ اعلام شد. چند صاحبنظر علم حكومت در گردهمایی مه ۱۹۱۹ خود در پاریس به این نتیجه رسیدند كه توجیه دمكراسی قسمتی از دمكراسی است كه بنیادهای دمكراتیك، نشریات عمومی و معلمان باید این رسالت را به انجام برسانند و تا مردم روشن نشوند و ندانند كه دمكراسی چیست و چگونه باید آن را تمرین كنند (نامزد مورد نظر را خود تعیین كنند و بدون دخالت دیگران به او رای بدهند و ....) نمی توان كشوری را یك دمكراسی واقعی نامید. اعلامیه این گروه كه بسیار طولانی و شامل افكار فلاسفه ای چون ارسطو است ۲۸ مه آن سال انتشار یافت.