شنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۱ / 10 December, 2022
مجله ویستا

مسابقه های بسکتبال قهرمانی جهان


مسابقه های بسکتبال قهرمانی جهان

رقابت های بسکتبال قهرمانی جهان برای نخستین بار در سال ۱۹۵۰ برگزار شد از آن زمان تا سال ۲۰۰۲, چهارده دوره از این مسابقه ها برگزار شده که از سال ۱۹۷۰ به صورت چهار سال یک بار و منظم بوده است کشور یوگسلاوی با پنج بار قهرمانی در سال های ۱۹۷۰, ۱۹۷۸, ۱۹۹۰, ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت هاست

رقابت های بسکتبال قهرمانی جهان برای نخستین بار در سال ۱۹۵۰ برگزار شد. از آن زمان تا سال ۲۰۰۲، چهارده دوره از این مسابقه ها برگزار شده که از سال ۱۹۷۰ به صورت چهار سال یک بار و منظم بوده است. کشور یوگسلاوی با پنج بار قهرمانی در سال های ۱۹۷۰، ۱۹۷۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت هاست.

● رده بندی تیم ها (۲۰۰۶-۱۹۵۰) - مردان

▪ اولین دوره - ۱۹۵۰ ، بوینوس آیرس (آرژانتین)

۱) آرژانتین

۲) ایالات متحده

۳) شیلی

▪ دومین دوره - ۱۹۵۴ ، ریودوژانیرو (برزیل)

۱) ایالات متحده

۲) برزیل

۳) فیلیپین

▪ سومین دوره - ۱۹۵۹ ، سانتیاگو (شیلی)

۱) برزیل

۲) ایالات متحده

۳) شیلی

▪ چهارمین دوره - ۱۹۶۳ ، ریودوژانیرو (برزیل)

۱) برزیل

۲) یوگسلاوی

۳) شوروی سابق

▪ پنجمین دوره - ۱۹۶۷ ، مونته ویدئو (اروگوئه)

۱) شوروی سابق

۲) یوگسلاوی

۳) برزیل

▪ ششمین دوره - ۱۹۷۰ ، لوبلیانا (یوگسلاوی)

۱) یوگسلاوی

۲) برزیل

۳) شوروی سابق

▪ هفتمین دوره - ۱۹۷۴ ، پورتوریکو

۱) شوروی سابق

۲) یوگسلاوی

۳) ایالات متحده

▪ هشتمین دوره - ۱۹۷۸ ، مانیل (فیلیپین)

۱) یوگسلاوی

۲) شوروی سابق

۳) برزیل

▪ نهمین دوره - ۱۹۸۲ ، بوگوتا (کلمبیا)

۱) شوروی سابق

۲) ایالات متحده

۳) یوگسلاوی

▪ دهمین دوره - ۱۹۸۶ ، مادرید (اسپانیا)

۱) ایالات متحده

۲) شوروی سابق

۳) یوگسلاوی

▪ یازدهمین دوره - ۱۹۹۰ ، بوینوس آیرس (آرژانتین)

۱) یوگسلاوی

۲) شوروی سابق

۳) ایالات متحده

▪ دوازدهمین دوره - ۱۹۹۴ ، تورنتو (کانادا)

۱) ایالات متحده

۲) روسیه

۳) کرواسی

▪ سیزدهمین دوره - ۱۹۹۸ ، آتن (یونان)

۱) یوگسلاوی

۲) روسیه

۳) ایالات متحده

▪ چهاردهمین دوره - ۲۰۰۲ ، ایندیا ناپلیس (ایالات متحده)

۱) یوگسلاوی

۲) آرژانتین

۳) آلمان

▪ پانزدهمین دوره - ۲۰۰۶ ، توکیو (ژاپن)

۱) اسپانیا

۲) یونان

۳) ایالات متحده

● مسابقه های بسکتبال قهرمانی جهان

رقابت های بسکتبال قهرمانی جهان برای نخستین بار در سال ۱۹۵۰ برگزار شد. از آن زمان تا سال ۲۰۰۲، چهارده دوره از این مسابقه ها برگزار شده که از سال ۱۹۷۰ به صورت چهار سال یک بار و منظم بوده است. کشور یوگسلاوی با پنج بار قهرمانی در سال های ۱۹۷۰، ۱۹۷۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت هاست.

رده بندی تیم ها (۲۰۰۶-۱۹۵۰) - مردان

▪ اولین دوره - ۱۹۵۰ ، بوینوس آیرس (آرژانتین)

۱) آرژانتین

۲) ایالات متحده

۳) شیلی

▪ دومین دوره - ۱۹۵۴ ، ریودوژانیرو (برزیل)

۱) ایالات متحده

۲) برزیل

۳) فیلیپین

▪ سومین دوره - ۱۹۵۹ ، سانتیاگو (شیلی)

۱) برزیل

۲) ایالات متحده

۳) شیلی

▪ چهارمین دوره - ۱۹۶۳ ، ریودوژانیرو (برزیل)

۱) برزیل

۲) یوگسلاوی

۳) شوروی سابق

▪ پنجمین دوره - ۱۹۶۷ ، مونته ویدئو (اروگوئه)

۱) شوروی سابق

۲) یوگسلاوی

۳) برزیل

▪ ششمین دوره - ۱۹۷۰ ، لوبلیانا (یوگسلاوی)

۱) یوگسلاوی

۲) برزیل

۳) شوروی سابق

▪ هفتمین دوره - ۱۹۷۴ ، پورتوریکو

۱) شوروی سابق

۲) یوگسلاوی

۳) ایالات متحده

▪ هشتمین دوره - ۱۹۷۸ ، مانیل (فیلیپین)

۱) یوگسلاوی

۲) شوروی سابق

۳) برزیل

▪ نهمین دوره - ۱۹۸۲ ، بوگوتا (کلمبیا)

۱) شوروی سابق

۲) ایالات متحده

۳) یوگسلاوی

▪ دهمین دوره - ۱۹۸۶ ، مادرید (اسپانیا)

۱) ایالات متحده

۲) شوروی سابق

۳) یوگسلاوی

▪ یازدهمین دوره - ۱۹۹۰ ، بوینوس آیرس (آرژانتین)

۱) یوگسلاوی

۲) شوروی سابق

۳) ایالات متحده

▪ دوازدهمین دوره - ۱۹۹۴ ، تورنتو (کانادا)

۱) ایالات متحده

۲) روسیه

۳) کرواسی

▪ سیزدهمین دوره - ۱۹۹۸ ، آتن (یونان)

۱) یوگسلاوی

۲) روسیه

۳) ایالات متحده

▪ چهاردهمین دوره - ۲۰۰۲ ، ایندیا ناپلیس (ایالات متحده)

۱) یوگسلاوی

۲) آرژانتین

۳) آلمان

▪ پانزدهمین دوره - ۲۰۰۶ ، توکیو (ژاپن)

۱) اسپانیا

۲) یونان

۳) ایالات متحدههمچنین مشاهده کنید

خبرگزاری مهرسایت دیجیاتوسایت فرادیدوبگردیسایت انصاف نیوزخبرگزاری صدا و سیماسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایسناسایت ورزش سهخبرگزاری برنا