شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

حیدری شدن فقط خواستن است


حیدری شدن فقط خواستن است

علیرضا حیدری یك كشتی گیر شجاع, دلاور و بزرگ بود كه به جانشینی امیر رضا خادم وقتی به تیم ملی رسید در گام اول فنی ترین كشتی گیر دنیا لقب گرفت

علیرضا حیدری یك كشتی گیر شجاع، دلاور و بزرگ بود كه به جانشینی امیر رضا خادم وقتی به تیم ملی رسید در گام اول فنی ترین كشتی گیر دنیا لقب گرفت، او وقتی در كراسنو یارسك قهرمان طلایی بازیهای المپیك را با زیر دوخم بر زمین كوبید و اجازه نداد كم رنگ ترین مدال سكوی جهانی هم به او برسد یك دنیا شجاعت، یك خروار جسارت و یك عالمه شهامت به جوانان هدیه كرد.

به آنها آموخت حتی در اولین میدان جهانی هم می توان خالق شگفتی ها بود، حتی در اولین حضور بزرگ می توان چشم ها را از شجاعت، از دلیری و از نترسی خیره كرد.

كراسنو یارسك در قلب سیبری قرار دارد، كراسنو یارسك خاستگاه دلیر مردان بزرگ روسی، كراسنو یارسك وقتی با یاریگین كبیر به میزبانی مسابقه های جهانی انتخاب شد، همه رقبا لرزه به اندامشان مستولی شد.

غیبت ۴ قهرمان جهان تیم ملی كشتی جوان شده ایران زمین در حالی راهی مسابقه های جهانی سال بعد ۱۹۹۷ كه ۴ سردار بنامش یعنی رسول و امیر خادم، عباس جدیدی و اكبر فلاح را با خود نداشت. ولی غیبت قهرمانان جهان كه همیشه تكیه گاه و نقطه امید تیم ملی بودند برای امیر رضای جوان ملال خاطری به همراه نداشت.

امیر خادم می دانست وقتی ۱۸ سالش بود در المپیك سئول تنها حریف استخواندار، جربزه دار دنیای كشتی بود كه از آرسن فادزائف بزرگ قهرمان جهان و المپیك ۲ امتیاز گرفت، ۲ امتیاز یعنی از اسم و شهرت و سابقه فادزائف نهراسید و المپیك و عظمت و بزرگی المپیك او را به لرزه نینداخت و ۲ بار قهرمان بزرگ را در خاك نشاند و چشم ها را متوجه خود ساخت.

۳ سال بعد همین نوخاسته با شكست كنی ماندی سیاه امریكای و قهرمان جهان و المپیك، مدال طلای دنیا را به سینه زد، ۲ مدال المپیك برد، در تاریخ به عنوان دومین ایرانی خود را در جمع ركوردداران حاضر در ۴ المپیك مطرح كرد و اگر حسادت ها و تنگ نظری ها نبود می توانست در المپیك پنجم كشتی بگیرد و ركورددار همه ركوردداران شود.

خادم جوان، خادم نترس وقتی ۴ قهرمان جهان را در تیمش ندید نه دستپاچه شد نه لرزه به اندامش افتاد و نه پس و پیش خود را باخت. به مهره های در اختیار گرفته اعتماد كرد، به آنها روحیه داد تا همه آنها به این باور برسند كه چیزی از مدال دارهای غایب كم و كسری ندارند.

۲ مدال طلای دور از باور

۲ مدال طلایی كه روسی ها با همه امتیازات داخلی به خود اختصاص دادند به ایرانی ها هم رسید، به طلای معجزه گر ۵۷ كیلو به حاج كناری اعجوبه ۶۳ كیلو مدال طلا پاداش دادند، پاداشی كه لیاقت ها، شجاعت ها و انگیزه های فراوان دلایلش بود.

و حیدری سرمربی امروز و كشتی گیر خام و ناپخته دیروز باید به اردونشینان یادآوری كند كه برای بزرگ شدن، برای قهرمان شدن فقط اراده، خواستن و توانستن را باید مدنظر قرار داد. آقای حیدری به همه بگو، حیدری شدن و ۶ مدال المپیك جهان بردن، ۷ مدال طلای آسیا به سینه زدن و ۵ بار قهرمان جام جهانی شدن فقط به خواستن افراد مرتبط می شود.

آقای حیدری در انزلی ۶۹ نفر یعنی نخبه های كشتی كشور حضور داشتند، می دانم نه تو و نه دیگران هیچ كدام راضی و خرسند مسابقه ها را پشت سرنگذاشتید. درست كه مراد محمدی قهرمان جهان بدون تهدید گوی سبقت را از همه ربود، درست كه مدال داران چین باز هم به تیم ملی سلام گفتند ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.

امروز كشتی كارش در جهان سخت تر از سخت نوشتن و سخت گفتن است، امروز همه می خواهند پوزه نایب قهرمان جهان را به خاك برسانند، امروز گمنام ها می خواهند از شكست دادن قهرمان ایرانی پشته ها بسازند و بر قلل مرتفع افتخار جهان صعود كنند.

آقای حیدری امروز به جوان ها اعتماد كن و به آنهایی كه شجاع تر، خلاق تر، جنگنده تر هستند میدان بده مدال دارها اگر ترسو شوند، بود و نبودشان فرقی نمی كند .

سرمربی تیم ملی! از آینده نترس، همچنان كه امیر خادم حتی از عقب نشینی ۴ قهرمان جهان، از نبود مردانی چون رسول خادم، عباس جدیدی، اكبر فلاح و خودش هرگز سر در «جیب تفكر» نگذاشت و هرگز به ناامیدی، نامرادی و شكست اندیشه نكرد.

آیا تو گمان می كردی؟ آیا خود تو گمان می كردی در كراسنو یارسك پوزه حاجی مراد ماگمدوف شكست دهنده امیررضا خادم را در خانه آنچنان خوار و زبون سازی؟ آیا هرگز می اندیشیدی كه در كراسنو یارسك فنی ترین كشتی گیر جهان معرفی شوی؟

پس بدان كه همه می توانند جاپای تو بگذارند، اسیر ترسوها و محتاط های دور و بر خود نشو، به سمت و سوی شجاعت ذاتی برو و اجازه نده پایان خط رسیده ها آزارت دهند، برو و با همت و پشتكار، با كار و تلاش، با جد و جهد و از هیچ حریفی نترس كه ترس برادر مرگ است.

امروز علیرضا حیدری عاری از ترس و احتیاط است، امروز حیدری مورد اعتماد جامعه كشتی است، امروز حیدری به پشتوانه ۶ مدال جهانگیرش به ۳ پیروزی پیاپی در بازیهای آسیایی می نازد و می تواند به همه سرداران تیمش اعتماد كند و به آنها قوت قلب ببخشد كه همه شما می توانید علیرضا حیدری باشید ولی مثل حیدری هم باید فرمانبر و گوش به فرمان اساتید خود باشید، مثل حیدری از خودفریبی فرار كنید، مثل حیدری تلاش كنید و مثل حیدری با زمین و زمان بجنگید كه همه چیز متعلق به شجاعان و جنگده هاست شجاعانی كه در ایران زمین نه تنها انگشت شمار نیستند بلكه پرشمار و پرشمارند.

حسین حصاریهمچنین مشاهده کنید

سایر منابعسایت جمارانسایت اکوایرانسایت سلام نوسایت ساعدنیوزروزنامه آرمان ملیسایت فرادیدروزنامه شرقسایت مجله شبکهسایت تابناک