دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آغازگر سرطان


آغازگر سرطان

نیكوتین بر یك مسیر كلیدی در سلول ها اثر می گذارد و این یافته می تواند توضیحی برای این حقیقت باشد كه این ماده چگونه بر سرعت پیشرفت سرطان می افزاید. نیكوتین سوای این كه می تواند …

نیكوتین بر یك مسیر كلیدی در سلول ها اثر می گذارد و این یافته می تواند توضیحی برای این حقیقت باشد كه این ماده چگونه بر سرعت پیشرفت سرطان می افزاید. نیكوتین سوای این كه می تواند آغازگر سرطان باشد، به نظر می رسد بر یورشگری سرطان های از پیش موجود نیز می افزاید. برای نمونه، در پژوهشی روشن شد در بیمارانی كه سیگار می كشند، خطر گسترش سرطان پستان به شش ها در برابر آنانی كه سیگار نمی كشند، بسیار بیشتر است.

همچنین از كار انداختن گیرنده های نیكوتین در سطح سلول های سرطانی یورشگر در ظرف آزمایشگاهی، از رشد و پیشروی آنها جلوگیری می كند. با این كه روشن شده بود نیكوتین بر یورشگری سرطان ها می افزاید، درباره این كه چگونه این كار را می كند، چیز بسیاری به دست نیامده بود. اكنون «سریكومار چلاپان» از دانشگاه فلوریدای جنوبی و همكارانش روی مولكول ویژه ای در سلول های سرطانی پژوهش می كنند كه با نیكوتین برهم كنش دارد. آنان در نخستین كار پژوهشی خود سلول های سرطانی شش را در معرض مقداری نیكوتین گذاشتند كه در جریان خون یك فرد سیگاری، در اوج مصرف روزانه وجود دارد.

این كار، سلول های سرطانی را به همانندسازی واداشت. بررسی بیشتر نشان داد كه نیكوتین باعث می شود مولكولی به نام-۱ Raf به یك پروتئین كلیدی به نام Rb پیوند شود كه در حالت عادی سركوب كننده سرطان است. «چلاپان» معتقد است كه این تداخل در كاركرد پروتئین Rb می تواند بر سرعت گسترش سرطان بیفزاید، زیرا گروه او دریافتند كه در ۸ تومور سرطانی از ۱۰ توموری كه بررسی كردند، برهم كنش-۱ Raf و Rb به طور بسیار غیرعادی بالا بود. «یكی از زمینه های پژوهشی فعال در آزمایشگاه ما شناسایی عواملی است كه می تواند از پیوند شدن-۱ Raf و Rb جلوگیری كنند.» وی در ادامه می افزاید كه چنین داروهایی «می توانند كاركرد ضدسرطانی نیرومندی داشته باشند.»

NewScientist.com, Jul.۲۰۰۶

حسن سالاری