یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

محبوبیت پایدار و ناپایدار


محبوبیت پایدار و ناپایدار

▪ چه علل و اسبابی موجب می شود که محبوبیت انسان نزد دیگران از قوام و ثباتی برخوردار باشد و انسان بتواند همواره بر دل ها حکومت کند؟
ـ نعمت محبوبیت، همانند دیگر نعمت های الهی می …

چه علل و اسبابی موجب می شود که محبوبیت انسان نزد دیگران از قوام و ثباتی برخوردار باشد و انسان بتواند همواره بر دل ها حکومت کند؟

ـ نعمت محبوبیت، همانند دیگر نعمت های الهی می تواند در معرض زوال و نابودی قرار گیرد. اینکه با چه روش ها و سازوکارهایی انسان باید رفتار کند تا نعمت محبوبیت او همواره پایدار باشد و دوام و بقای آن در زمان حیات و ممات او برقرار باشد یکی از نکات اساسی و مهم است که همواره لازم است مطمح نظر انسان قرار گیرد.

بعضی مردم گمان می کنند که می توانند بدون در نظر گرفتن راه های جلب محبوبیت، با استفاده از حربه زور و زر و تزویر، بر دل ها حکومت کنند؛ اما تاریخ ثابت کرده است که عزت و احترام، خریدنی نیست و با اجبار و تحمیل نمی توان به مقبولیت اجتماعی دست یافت.

«بنیتو موسولینی» دیکتاتور ایتالیا، بسیار مشتاق بود که می توانست بر دل های هم وطنانش حکومت کند؛ اما نه تنها آرزویش برآورده نشد، بلکه به عنوان خائن به چوبه دار آویخته شد. نمونه دیگر «هیتلر» دیکتاتور آلمان است که هرگز نتوانست بر عقده حقارت غلبه کند و در بین مردم محبوبیت یابد.(ژوزف مورفی، در مکتب عشق، ص ۱۱۸)

معروف است که به هارون الرشید گفتند: چرا آن همه از حضرت موسی بن جعفر(ع) هراس دارد و از موقعیتش بیمناک است؟ در پاسخ گفت: من پیشوای بدن ها و جسم ها هستم و او امام دل ها و قلب ها. هارون با آن قدرت شگفت، حکومت پهناور، امکانات فراوان و سپاه و حشم و خدم، در برابر انسانی به ظاهر بدون سلاح و امکانات، احساس عجز و ترس دارد؛ زیرا قلمرو حکومت حضرت امام کاظم(ع) قلب های انسان هاست.

اگر نفاق پیشه گان، زراندوزان، سلطه گران و صاحبان قدرت جایگاهی در میان بخشی از مردم داشته باشند، ناپایدار، سطحی و گذراست و با گذشت زمان به بوته فراموشی سپرده می شود.