شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی


پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی

پست مدرنیته به عنوان یک وضعیت نوین در عصر حاضر, تغییر و تحول های زیادی در دیدگاه های مختلف در زندگی و تفکر بشر به وجود آورده و خواسته یا ناخواسته, علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان یکی از علوم اجتماعی در معرض اثرپذیری از این وضعیت قرار گرفته است

پست مدرنیته به عنوان یک وضعیت نوین در عصر حاضر، تغییر و تحول‌های زیادی در دیدگاه‌های مختلف در زندگی و تفکر بشر به‌وجود آورده و خواسته یا ناخواسته، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز به عنوان یکی از علوم اجتماعی در معرض اثرپذیری از این وضعیت قرار گرفته است. مطالعهٔ چنین وضعیتی، دید کتابداران و اطلاع‌رسانان را نسبت به وضعیت و موقعیت کنونی و افق‌های پیش‌رو، بازتر می‌کند. مقالهٔ حاضر به دنبال آن است که تأثیر پست مدرنیته و تغییرات اجتماعی حاصل از آن را بر دیدگاه و فعالیت‌های مختلف در حوزهٔ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نمایان سازد. بدین منظور، مدرنیته و پست مدرنیته به صورت جداگانه و مختصر معرفی و تأثیر هر یک بر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی می‌شوند. قسمتی از مقاله به رابطهٔ فناوری اطلاعات و پست مدرنیته از یک طرف و پست مدرنیته و آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از طرف دیگر پرداخته است. در نهایت، تفاوت دو دیدگاه مدرنیته و پست مدرنیته در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بحث شده و در پایان پیشنهادهایی ارائه گردیده است. هدف این مقاله بسترسازی برای مطالعات عمقی و فراگیر دربارهٔ دیدگاه‌های جدید در این رشته می‌باشد.

عنوان فایل
پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی application/octet-stream
42e24c44987d16aeb8496eb3dd6a3a9e.doc
121 KB
دانلود

مسعود بهمن آبادی