پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ابوالفضل لسانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۶ -۱۳۳۷) شمسی
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: قاضی، نویسنده و روزنامه‌نگار
مقدمات علوم قدیمه را در آمل فراگرفت و سپس به تهران آمد و به معلمی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۶ -۱۳۳۷) شمسی
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: قاضی، نویسنده و روزنامه‌نگار
مقدمات علوم قدیمه را در آمل فراگرفت و سپس به تهران آمد و به معلمی پرداخت. در ۱۳۰۶ش به خدمت دادگستری دعوت شد و چندی در دادگستری اصفهان و یزد و نقاط دیگر در سمت‌های مختلف قضائی مشغول به کار شد. او مدتی جزء هیئت تحریریه روزنامهٔ "وطن" بود و سپس مدیر داخلی روزنامه گردید. بعد از کودتای ۱۲۹۹ش ، که منجر به تعطیلی جراید گردید ، لسانی در روزنامهٔ افراطی "حقیقت" سرمقاله‌های تند می‌نوشت که منجر به توقیف روزنامه شد. پس از آن چندی امور داخلی روزنامهٔ "اقتصاد ایران" را به عهده داشت. لسانی در ۱۳۰۱ش روزنامهٔ "کار" را تأسیس نمود. از دیگر آثارش: "سرنوشت مادر گناه‌کار" ، یا "صحنهٔ زندگی" ، "طلای سیاه یا بلای ایران"؛ "متن دفاع لسانی".