سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

۱۵ اکتبر ۱۹۶۲ ـ «امنستی اینترنشنال» کار خود را آغاز کرد - تردید عمومی به نیات این قبیل سازمانها


«امنستی اینتر نشنال» که هدفهای آن در ماه مه ۱۹۶۱ به تصویب هیات موسس رسیده بود از ۱۵ اکتبر سال ۱۹۶۲ آغاز بکار کرد. هدف عمده این سازمان که مدعی داشتن بیش از یک میلیون و یکصد هزار عضو …

«امنستی اینتر نشنال» که هدفهای آن در ماه مه ۱۹۶۱ به تصویب هیات موسس رسیده بود از ۱۵ اکتبر سال ۱۹۶۲ آغاز بکار کرد. هدف عمده این سازمان که مدعی داشتن بیش از یک میلیون و یکصد هزار عضو از ۱۵۰ کشور است و در ۴۶ کشور هم نماینده و دفتر دارد دفاع از زندانیان سیاسی و پاسداری از حقوق بشر اعلام شده است. طبق منشور این سازمان، امنستی اینترنشنال (عفو بین المللی) بنیادی جهانی و مستقل است و عمدتا با اعدام، شکنجه، ارعاب افراد از هر دست، ربوده شدنهای سازمان یافته افراد، محاکمه غیر علنی، محاکمه بدون وکیل، بازداشت بدون اعلام اتهام، و همچنین باز داشت بدون حکم قاضی عادل، ایجاد مزاحمت برای افراد - صرفا به خاطر داشتن عقیده ای دیگر و یا اعتراض و ابراز مخالفت مسالمت آمیز و نیز هرگونه تبعیض به وجود آمده است.

برخی گفته اند که مروری بر کارهای این سازمان در ربع قرن اخیر، این تردید را در ذهن به وجود می آورد که این سازمان هم خالی از نفوذ برخی قدرتهای جهانی در مطرح ساختن مسائل نبوده است و .... این تردید عمدتا به این سبب بوجودآمده است که اعتراض های این سازمان و سازمانهای مشابه؛ گزینشی بوده اند. برخی از مردّدها گفته اند که این سازمانها دارای «ارباب» هستند و هروقت که منافع این اربابها ایجاب کند به صدا درمی آیند و اعتراض و تظاهرات می کنند و ....