یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

فطر، فلسفه دینداری است


فطر، فلسفه دینداری است

رمضان سرانجام با همه خوبیهایش به انتها رسید و"فطر" عیدی که بشارت پیروزی بر طاغوت نفس از آن به مشام می رسد، از راه رسید. فطر که از راه می رسد امتی که یک ماه به میهمانی رفته و با نفس …

رمضان سرانجام با همه خوبیهایش به انتها رسید و"فطر" عیدی که بشارت پیروزی بر طاغوت نفس از آن به مشام می رسد، از راه رسید. فطر که از راه می رسد امتی که یک ماه به میهمانی رفته و با نفس خود مبارزه کرده است شادمان از رسیدن به سر منزل مقصود، جامه نو به تن می کند و شادی کنان، پایان یک مبارزه نفس گیر را جشن می گیرد;گاه در این جشن پایان همآوردی بازنده و برنده معلوم نیست اما هر چه هست "روح جمعی"این امت احساس سر بلندی می کند وبه پیروزی بزرگ خود می بالد.

اما فطر تنها یک جشن نیست، فطر از منظری که کمتر به آن توجه شده است "فلسفه دینداری" است و"پایه تعالیم اسلام";عید فطر که از راه می رسد"روزه گرفتن"، که پیش از آن واجب ولازم بوده وترک آن موجب روگردانی خداوند،اینک حرام می شود. در این روز مسلمان، هر قدر هم به خدا نزدیک باشد حق ندارد روزه داری اش را ادامه دهد وآنچه خداوند بیش از آن بر او واجب وموجب کسب بزرگی و جلال کرده است اینک بر او حرام می شود. "فطر" از این منظر یعنی نگاه متعادل اسلام، یعنی دستور خداوند بر رعایت اعتدال حتی در بندگی وعبادت، یعنی بشر- این بشر،گاه توجیه گر تمام آنچه توجیه نشدنی است- حق ندارد پا از گلیم خود فراتر نهد وبیش از آنچه خداوند گفته است افراط کند و رای خود را به عنوان حکم خداوندی جاری. "فطر" یعنی آن که بیاموزی از همین ابتدای بندگی، رعایت را پیشه کنی، نه آنچنان بی توجه و نه آنچنان افراطگر که ماه صیام را به سال وصل کنی و در" بندگی" برخداوند هم پیش افتی. "فطر" یعنی باز آموزی اصل خود اعتدال ورعایت آن در تمام زندگی. به فطر از این منظر کمی بیشتر بیندیشم واز همین عید پیش رو "اعتدال در زندگی" راتمرین کنیم که اگر چنین شود اسلام- دین مهر، محبت وبرادری واعتدال وعدالت- چهره زیبایش با عمل نابجای ما بد جلوه نخواهد کرد. "فطر"زمان میوه چیدن است، زمان برداشت محصول، گاه دیدن نتیجه حضور در پیشگاه خداوند; به دلهایمان نگاه کنیم که هر چه شادتر، محصولمان مرغوبتر ومیوه هایمان سالمتر.

نویسنده : مهدی فتحی

قائم مقام شهردار منطقه ۱۳