چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

خوردن گوشت قرمز برای زنان


خوردن گوشت قرمز برای زنان

مصرف بیش از حد رژیمهای غذایی حاوی چربیهای اشباع شده و گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان سینه را در زنان افزایش میدهد پیش از این نتایج بررسی های مختلف بیانگر آن بوده است كه زنان چاق …

مصرف بیش از حد رژیمهای غذایی حاوی چربیهای اشباع شده و گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان سینه را در زنان افزایش میدهد پیش از این نتایج بررسی های مختلف بیانگر آن بوده است كه زنان چاق بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا بهسرطان سینه قرار دارند مطالعات اخیر پژوهشگران مركز سرطان انتاریو در كانادا در باره نتایج ۴۵ بررسی مختلف حاكی از آن است كه رژیم غذایی زنان صرف نظر از وجود چاقی در ابتلای آنها به سرطان سینه تاثیر دارد برپایه یافته های این تحقیق كه مشروح آن در اخرین شماره نشریه سرطان بریتانیا درج شده است مصرف مقادیر فراوان چربی و گوشت قرمز در رژیم غذایی روزانه زنان احتمال ابتلابه سرطان سینه رادر آنها به ترتیب حدود ۱۳ و ۱۷ درصد در مقایسه باسایرین افزایش میدهد.