یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ آذر ۱۳۵۳ ـ ریزش سقف «سالن استقبال و بدرقه» فرودگاه مهرآباد


پنجم دسامبر سال ۱۹۷۴ (آذر ماه ۱۳۵۳ ) سقف سالن استقبال و بدرقه ترمینال فرودگاه مهرآباد (تهران) که در زمان مدیر عاملی ابوالحسن ابتهاج، توسط سازمان برنامه ساخته شده بود بر سر مسافران …

پنجم دسامبر سال ۱۹۷۴ (آذر ماه ۱۳۵۳ ) سقف سالن استقبال و بدرقه ترمینال فرودگاه مهرآباد (تهران) که در زمان مدیر عاملی ابوالحسن ابتهاج، توسط سازمان برنامه ساخته شده بود بر سر مسافران و بدرقه کنندگانشان فرود آمد و باعث مرگ دست کم ۱۷ تن و جرح دهها نفر دیگر شد و بر اتهامات قبلی ابتهاج یک پرونده دیگر اضافه کرد. گفته شد که نشستن برف سنگین باعث ریزش سقف شده بود!.