دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

محبوب ترین مومن


محبوب ترین مومن

قال الامام علی(ع): ان احب المومنین الی الله من اعان المومن الفقیر من الفقر فی دنیاه و معاشه.
امام علی(ع) فرمود: محبوب ترین مومن نزد خداوند کسی است که مومن فقیری را، در تنگدستی دنیا …

قال الامام علی(ع): ان احب المومنین الی الله من اعان المومن الفقیر من الفقر فی دنیاه و معاشه.

امام علی(ع) فرمود: محبوب ترین مومن نزد خداوند کسی است که مومن فقیری را، در تنگدستی دنیا و گذران زندگی، یاری رساند. ۱

۱) تحف العقول، ص ۳۷۶