سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

جمعه ۲۶ اسفند ۱۳۸۴


جمعه ۲۶ اسفند ۱۳۸۴

● متولدین فروردین (بره):
پس از انكه پاسخ بعضی از پرسش های خود را گرفتی اكنون می توانی به اینده اطمینان و اعتماد بیشتری داشته باشی نگاه مثبت تو به اینده به تو قدرت بیشتری می بخشد. …

متولدین فروردین (بره):

پس از انكه پاسخ بعضی از پرسش های خود را گرفتی اكنون می توانی به اینده اطمینان و اعتماد بیشتری داشته باشی نگاه مثبت تو به اینده به تو قدرت بیشتری می بخشد.

متولدین اردیبهشت (گاو):

دوستی به تو خدمت كرده و تو را از یك دلتنگی بزرگ نجات میدهد این خدمت را نباید هرگز فراموش كرد و كوشید تا به موقع پاسخ آنرا به شایستگی داد.

متولدین خرداد (دوقلوها):

روزهای آینده روزهای بهتری خواهد بود باید سعی كنی از این فرصتهای به پیش آمده به خوبی استفاده كنی و از آن در جهت پیشرفت و ترقی خود و خانواده بهره ببری.

متولدین تیر (خرچنگ):

بنظر میرسد در بعضی از برخوردهای خود به ویژه در سطح خانواده باید تجدید نظر كنی هر از چند گاهی خوبست آدم كلاه خود را قاضی كرده و به رفتارها و حرفهای خود بیاندیشد.

متولدین مرداد (شیر):

هماهنگی و همكاری ساده و صمیمانه ی تو با همسر برای بعضی جالب و آموزنده و برای بعضی دیگر حسادت برانگیز خواهد بودنگران چشمهای حسود نباید بود و با تمام وجود باید به خدا توكل كرد.

متولدین شهریور (سنبله):

در تمام كارها باید عقل و منطق را حاكم گرداند زیرا پیروی از بعضی احساسات زود گذر یا تحت تاثیر حرفهای این و ان قرار گرفتن به صلاح تو نیست و مشكلات را دو چندان میكند.

متولدین مهر (ترازو):

بعضی از احساسات تو مشكل ساز میشود با یكی از دوستان و یا آشنایان بیهوده بر سر مسائلی مشاجره میكنی كه هیچ نتیجه ی روشنی را در بر نداردبهتر است یك برنامه ی واقعی برای زندگی خود داشته باشی.

متولدین آبان (عقرب):

احساس خستگی و بی حالی میكنی شاید به خاطر شدت و فشار كارها باشد كه اخیرابه طور فزاینده ای تو را تحت فشار گذاشته است یك مرخصی كوتاه و یا تفریحی كوچك میتواند چاره ساز باشد.

متولدین آذر (کمان):

احساس غرور و عزت میكنی گویی مساله ای اتفاق افتاده است كه باید با قاطعیت آنرا حل و فصل كنی بهتر است پیش از هر اقدامی درهای گفتگو را باز كرده و به تحقیق و كسب شناخت بپردازی.

متولدین دی (بز):

با مشكلاتی رو برو خواهی شدكه تو را وادار خواهد كرد با سرعت بیشتری تلاش كنی و آن را رفع نمایی این تنگنایی است كه هرز چند گاهی پیش خواهد امد و خاتمه می یابد.

متولدین بهمن (ظرف آب):

اگر از تو خواسته شود كه نظر خود را اعلام كنی سعی كن در این باره صریح وشفاف حرف های خود را بیان كنی و خود را برای انها تشریع كنی اینطوری روابط شفاف تر می شود.

متولدین اسفند (ماهی):

شرایط در حال حاضر همانطوری است كه تو خواستار ان بودی ممكن است یك خبر جالبی برسد كه وضع را از این بهتر كند برای اینده های دور برنامه ریزی كن.