چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

۳۱شهریور ۱۳۸۶ ــ ۲۲ سپتامبر ــ زادروز فاراده


۲۲ سپتامبر زادروز فاراده (Michael Faraday ) فیزیکدان است که در ۱۷۹۱ به دنیا آمد. وی قواعد موتورهای برق و چارج الکترو ستاتیک را به دست آورد و حرکت ایونها را در مایع هنگام چارج کشف کرد.

۲۲ سپتامبر زادروز فاراده (Michael Faraday ) فیزیکدان است که در ۱۷۹۱ به دنیا آمد. وی قواعد موتورهای برق و چارج الکترو ستاتیک را به دست آورد و حرکت ایونها را در مایع هنگام چارج کشف کرد.