دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

فلسفهٔ هانا آرنت


كتاب فلسفه هانا آرنت، جدیدترین كتابی است كه درباره این نویسنده و متفكر اندیشه‌ورز حوزه سیاست، اخلاق، جامعه و مفاهیم اجتماعی مرتبط با انسان، به فارسی ترجمه شده است.
این كتاب …

كتاب فلسفه هانا آرنت، جدیدترین كتابی است كه درباره این نویسنده و متفكر اندیشه‌ورز حوزه سیاست، اخلاق، جامعه و مفاهیم اجتماعی مرتبط با انسان، به فارسی ترجمه شده است.

این كتاب از مجموعه كتاب‌های Wadsworth Philosophers Series است كه سرویراستار آنها دنیل كولاك است. هشت جلد از این مجموعه تاكنون به فارسی ترجمه شده‌اند. ویراستار این مجموعه (با عنوان «نام‌آوران فرهنگ») كه توسط انتشارات طرح نو منتشر می‌شود، خشایار دیهیمی، مترجم توانا و پر آثار در حوزه‌های فلسفه، اندیشه سیاسی، فرهنگ و ادبیات، است. فلسفه هانا آرنت را كه هفتمین كتاب از این مجموعه ساده و خواندنی است خود دیهیمی ترجمه كرده است. كتاب در چند فصل هم به زندگی آرنت (۱۹۰۶ تا ۱۹۷۵) می‌پردازد و هم به اندیشه‌ها و آثارش.

عناوین برخی از فصل‌ها برگرفته از نام كتاب‌های خود آرنت است: توتالیتاریسم، وضع بشر، آیشمان، رویارویی با اعصار ظلمانی. به غیر از اینها چند فصل دیگر كتاب، با عناوینی دیگر به جنبه‌هایی دیگر از اندیشه و حیات او پرداخته است: از تولد تا مرگ، تأملاتی درباره تجربه آمریكایی، اهمیت تفكر، آرنت و تفكر امروزین.در پیشگفتار این مجموعه می‌خوانیم:

«هدف مجموعه آشنا كردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا به امروز است و مهم‌تر و فراتر از آن ترغیب خوانندگان به تفكر فلسفی و درگیر شدن با مسائل فلسفی. به عبارتی دیگر این كتاب‌ها می‌خواهند شوق خواندن، فكر كردن و آموختن را برانگیزند و هراسی را كه معمولا خوانندگان از فلسفه دارند برطرف كنند.»

این كتاب را انتشارات طرح نو، در ۳۰۰۰ نسخه روانه بازار كتاب كرده است.