یکشنبه, ۶ فروردین, ۱۴۰۲ / 26 March, 2023
مجله ویستا

بازگشت به گذشته


بازگشت به گذشته

در فوتبال همیشه باید بهای تجربه را پرداخت مهم نیست , ژاپن حذف شد ولی كم فروشی نكرد, نه تنها كم فروشی نكرد كه آنچه را هم كه فروخت , هم كیفیتش بالا بود و هم ارایه اش جالب نیمه دوم بازگشت برزیل به گذشته بود یك دو, پاس های تودر, حركت همگانی , ایجاد فضا, بازی غیرمترقبه , حركات پیش بینی نشده , بازیگوشی , شیطنت , منطق , روح و احساس در نهایت , فوتبال در حد كمال

اگر نتیجه‌ چهار بر یك‌ برزیل‌ در مقابل‌ ژاپن‌ قلابی‌ هم‌ باشد من‌ قبول‌ می‌كنم‌. اگر جام‌ جهانی‌ بعد از این‌ بازی‌ تمام‌ می‌شد من‌ به‌ هر دو تیم‌ جایزه‌ اسكار می‌دادم‌. فوتبال‌ به‌ معنای‌ واقعی‌! ژاپن‌ چهار گل‌ خورد، یك‌ گل‌ هم‌ بیشتر از ما در مقابل‌ مكزیك‌. در این‌ راستا سوال‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ آیا می‌شود این‌ دو بازی‌ را با هم‌ مقایسه‌ كرد؟ هدف‌ ما واقعا از راه‌ انداختن‌ فوتبال‌ چیست‌؟ ژاپن‌ عالی‌ بازی‌ كرد.

آنها برای‌ صعود باید می‌بردند و آمدند كه‌ ببرند و همین‌ طور هم‌ بازی‌ كردند. وقتی‌ ژاپن‌ یك‌ بر صفر جلو افتاد، نمی‌شد گفت‌ كه‌ آنها حقشان‌ نبود. برزیل‌ گرم‌ نشده‌ بود و پاس‌های‌ اشتباه‌ زیادی‌ داشت‌. فوتبال‌ خوب‌ را نمی‌توانی‌ بروی‌ توی‌ زمین‌ و آن‌ را از سوت‌ آغاز شروع‌ كنی‌. فوتبال‌ خوب‌ مثل‌ ساز است‌، باید اول‌ آن‌ را كوك‌ كرد. ژاپن‌ كم‌ تجربه‌ بود.

از این‌ نشانه‌ كم‌تجربگی‌، كم‌ صبر و حوصلگی‌ است‌. آنها پس‌ از زدن‌ گلی‌ كه‌ تیم‌شان‌ را جلو انداخت‌، باز حمله‌ كردند و از دروازه‌ دور شدند تا در ثانیه‌ آخر نیمه‌ اول‌ گل‌ مساوی‌ را بخورند در حالی‌ كه‌ اگر سرعت‌ بازی‌ را تغییر می‌دادند و برای‌ گل‌ دوم‌ صبر می‌كردند و نتیجه‌ یك‌ بر صفر را به‌ رختكن‌ می‌بردند و با فكری‌ تازه‌ و نیرویی‌ تازه‌تر و با طرح‌ جدید نیمه‌ دوم‌ را شروع‌ می‌كردند، نمی‌گویم‌ می‌بردند ولی‌ مسلما هر چه‌ زمان‌ یك‌ بر صفر ادامه‌ پیدا می‌كرد، شانس‌ بردن‌ هم‌ بیشتر می‌شد ولی‌ آنها برای‌ زدن‌ گل‌ دوم‌ عجله‌ كردند و به‌ همین‌ دلیل‌ هم‌ تنبیه‌ شدند تا برای‌ بازی‌ بعد تجربه‌اندوزی‌ كرده‌ باشند.

در فوتبال‌ همیشه‌ باید بهای‌ تجربه‌ را پرداخت‌. مهم‌ نیست‌، ژاپن‌ حذف‌ شد ولی‌ كم‌فروشی‌ نكرد، نه‌ تنها كم‌فروشی‌ نكرد كه‌ آنچه‌ را هم‌ كه‌ فروخت‌، هم‌ كیفیتش‌ بالا بود و هم‌ ارایه‌اش‌ جالب‌. نیمه‌ دوم‌ بازگشت‌ برزیل‌ به‌ گذشته‌ بود. یك‌ دو، پاس‌های‌ تودر، حركت‌ همگانی‌، ایجاد فضا، بازی‌ غیرمترقبه‌، حركات‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، بازیگوشی‌، شیطنت‌، منطق‌، روح‌ و احساس‌. در نهایت‌، فوتبال‌ در حد كمال‌.

اگر ما از این‌ جام‌ جهانی‌ یاد نگیریم‌ كه‌ چگونه‌ باشیم‌، هرگز در عرصه‌ بین‌المللی‌ موفق‌ نخواهیم‌ شد. ما باید لیگ‌هایی‌ بسازیم‌ كه‌ در آن‌ بازیكن‌ موفق‌ رشد كند، بازیكن‌های‌ پیروزی‌طلب‌، بازیكن‌هایی‌ كه‌ قادر باشند جمع‌ را برای‌ موفقیت‌ به‌ حركت‌ درآوردند، مخاطره‌ كنند، بروند آن‌ جاهایی‌ كه‌ انسان‌ دردش‌ می‌گیرد، سعی‌ در یادگیری‌ داشته‌ باشند، كمك‌ كنند تا فوتبال‌ مدرن‌ در مملكت‌ پیاده‌ شود و برای‌ موفقیت‌، سعی‌ كنند كه‌ به‌ هم‌ احترام‌ بگذارند و محیطی‌ صمیمی‌ به‌ وجود آورند و ما هم‌ با تشریك‌ مساعی‌، كوشش‌ كنیم‌ تا سدها را از سر راه‌ برداریم‌ و بگذاریم‌ كه‌ این‌ رود جریان‌ پیدا كند چون‌ فوتبال‌ ما در همه‌ ابعاد، اداری‌، فنی‌، آموزشی‌، تجاری‌، اقتصادی‌ و... یك‌ فوتبال‌ ایستا است‌.

باید آدم‌هایی‌ به‌ كار دعوت‌ شوند كه‌ مثبت‌اندیش‌ باشند، آینده‌نگر، تحرك‌ و پیشرفت‌ را دوست‌ داشته‌ باشند. آدم‌هایی‌ كه‌ وقتی‌ پیشنهادی‌ به‌ آنها شد فی‌الفور بگویند كی‌ شروع‌ كنیم‌ نه‌ آنهایی‌ كه‌ فورا دردسرهای‌ پیشنهادها را برمی‌شمرند و در خاتمه‌ می‌گویند همین‌ كه‌ هست‌ خوب‌ است‌. فوتبال‌ ما عیب‌های‌ زیادی‌ دارد؛ مشكل‌ شل‌، لخت‌، عاری‌ از تفكر و در عین‌ حال‌، پرادعا و متكبر. البته‌ خیلی‌ چیزهای‌ مثبت‌ هم‌ دارد. استعداد، عشق‌، علاقه‌، پشتكار، طاقت‌ و... باید این‌ خصلت‌ها را جمع‌آوری‌ كرد.

سازمان‌ داد و از همه‌ مهمتر، درست‌ پول‌ خرج‌ كرد. یعنی‌ اینكه‌ مواظب‌ بود كه‌ پول‌ در فوتبال‌ درست‌ خرج‌ شود. ببینید میدان‌هایی‌ هستند كه‌ موفقیت‌ در آنها مردم‌ ما را خوشحال‌ می‌كند. فوتبال‌ ما دولتی‌ است‌. دولتمردان‌! كمی‌ مسئول‌تر به‌ فوتبال‌ بپردازید! مردم‌ این‌ ورزش‌ را دوست‌ دارند، با آن‌ حال‌ می‌كنند. مردم‌ از موفقیت‌ تیم‌هایشان‌ خوشحال‌ می‌شوند. خوشحال‌ كردن‌ مردم‌ در تمام‌ دنیا، یكی‌ از مسئولیت‌های‌ عمده‌ دولت‌هاست‌.

دولت‌هایی‌ كه‌ به‌ این‌ مساله‌ اهمیت‌ نمی‌دهند، ملت‌های‌ افسرده‌یی‌ دارند. به‌ هر حال‌، من‌ عادت‌ ندارم‌ كه‌ التماس‌ كنم‌. بس‌ است‌ كه‌ دایم‌ بعد از خرابی‌ها بیاییم‌ و سعی‌ كنیم‌ قضیه‌ را یك‌ طوری‌ جمع‌ و جور كنیم‌.

به‌ همین‌ دلیل‌ چشمانتان‌ را در انتخاب‌ رییس‌ فدراسیون‌ باز كنید. آدمی‌ بیاورید كه‌ عاشق‌ فوتبال‌ باشد! آدمی‌ باشد كه‌ امتحان‌ جذب‌ كردن‌ نیروها را داشته‌ باشد. ماكیاولی‌ می‌گوید: «تفرقه‌ بینداز و حكومت‌ كن‌.» در فوتبال‌، تو زمانی‌ می‌توانی‌ حكومت‌ كنی‌ كه‌ نیروهایت‌ منسجم‌ باشند به‌ همین‌ دلیل‌ در راس‌ فدراسیون‌، ما آدمی‌ می‌خواهیم‌ كه‌ به‌ انسجام‌ نیروها در فوتبال‌ به‌عنوان‌ فاكتور اصلی‌ موفقیت‌ نگاه‌ كند. در راس‌ فدراسیون‌، ما آدمی‌ می‌خواهیم‌ كه‌ اول‌ از همه‌، همه‌ فوتبالی‌ها را دوست‌ داشته‌ باشد و به‌ آنها احترام‌ بگذارد و شخصا از یك‌ نظم‌ و دیسیپلین‌ مستحكمی‌ برخوردار باشد. ما می‌توانیم‌ پروژه‌یی‌ مطرح‌ كنیم‌ مثلا به‌ نام‌ «صعود ۲۰۱۰» و از همین‌ امروز به‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ تحقق‌ این‌ پروژه‌ بپردازیم‌. هدف‌ نهایی‌ صعود تیم‌ ملی‌ ایران‌ از گروه‌ خود در جام‌ جهانی‌ ۲۰۱۰ خواهد بود.

آقایان‌! بروید آدم‌هایش‌ را پیدا كنید! پیدا كردن‌ این‌ آدم‌ها اصلا مشكل‌ نیست‌، چون‌ روی‌ پیشانی‌شان‌ با خط‌ مخصوص‌ نوشته‌ شده‌ است‌ آنها علامت‌ دارند. فقط‌ باید هنر خواندن‌ این‌ خط‌ها را داشت‌.

بهمن‌ فروتن‌همچنین مشاهده کنید

روزنامه شهروندسایت رویداد 24سایت عصرایرانروزنامه شرقسایت پارسینهسایت فراروروزنامه ایرانخبرگزاری برناخبرگزاری ایلناسایت خبرآنلاین