یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

ایـنـتـرنـت به عنوان منبع یادگیری


ایـنـتـرنـت به عنوان منبع یادگیری

امروزه فناوری اطلاعات به طور گسترده و چشمگیر در زندگی بشر نقش ایفا می‌کند. بهره‌گیری مناسب از ابزار و تجهیزات رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سرعت بخشیدن و نظام دادن …

امروزه فناوری اطلاعات به طور گسترده و چشمگیر در زندگی بشر نقش ایفا می‌کند. بهره‌گیری مناسب از ابزار و تجهیزات رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سرعت بخشیدن و نظام دادن امور جاری و روزمره از جمله نیازهای ضروری جامعه پویا و کارآمد عصر جامعه اطلاعاتی به شمار می‌رود.

آن چه در موقعیت کنونی توجه همگان را به خود جلب می‌کند استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات است که روش‌های سنتی را ناکارآمد جلوه می‌دهد.

تخصص‌های عادی و یک وجهی، یک سویه (حداکثر دو سویه)، تعداد نیروی زیاد، فناوری محور نبودن، متکی به رسانه؛ سرعت معمولی، برخط نبودن، کاملا شبکه‌ای نبودن و حجم انتقال پیام محدود، ویژگی‌های روابط عمومی‌سنتی است.

تخصص بالا و چند وجهی، همه سویه، تعداد نیروی مناسب، فناوری محور، رسانه‌یی بودن، سریع عمل کردن، برخط و شبکه‌ای بودن، با حجم انتقال داده بالا و نامحدود از جمله ویژگی‌های روابط عمومی‌مدرن هستند که با مدد از اینترنت و فضای سایبر در امر یادگیری چهره به چهره افراد به صورت مجازی و در آن واحد ضرورت این مهم را محقق می‌کند.