پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۱۹ تیر - ۱۰ جولای - «بریا» بر كنار و بازداشت شد.


۱۹ تیر - ۱۰ جولای - «بریا» بر كنار و بازداشت شد.

«بریا Beria» مرد مقتدر شوروی و سالها رئیس پلیس مخفی (چكا) این كشور دهم ژوئیه ۱۹۵۳ بركنار و بازداشت شد. اتهام او و شش تن دیگر «توطئه» اعلام شده بود كه در دسامبر همین سال پس از محاكمه مخفیانه …

«بریا Beria» مرد مقتدر شوروی و سالها رئیس پلیس مخفی (چكا) این كشور دهم ژوئیه ۱۹۵۳ بركنار و بازداشت شد. اتهام او و شش تن دیگر «توطئه» اعلام شده بود كه در دسامبر همین سال پس از محاكمه مخفیانه اعدام شدند. دستگیری بریا چهار ماه پس از درگذشت ناگهانی استالین صورت گرفت.