سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

جوجه


جوجه

● وسایل مورد نیاز
▪ مقوا ( به شکل مربع و در ابعاد ۱۲ سانتیمتر)
▪ شانه تخم مرغ
▪ نخ کاموای زرد
▪ قیچی
▪ فوم نارنجی
▪ چشم عروسک
▪ سه عدد پر زردرنگ
▪ چسب
● طرز تهیه
نخ کاموا را حداقل ۱۰۰ …

وسایل مورد نیاز

مقوا ( به شکل مربع و در ابعاد ۱۲ سانتیمتر)

شانه تخم مرغ

نخ کاموای زرد

قیچی

فوم نارنجی

چشم عروسک

سه عدد پر زردرنگ

چسب

طرز تهیه

نخ کاموا را حداقل ۱۰۰ بار دور صفحه مقوایی بپیچید (مطابق شکل) سپس نخ دیگری را از بالای آنها عبور داده و در بالای مقوا دور نخ ها حلقه کرده و گره بزنید.

سپس پائین نخ ها را با قیچی بچینید تا به شکل رشته درآید. از شانه تخم مرغ، یک جای تخم مرغی درآورده و آن را برعکس کنید.

سپس با استفاده از چسب رشته کاموایی را روی آن بچسبانید بطوری که گره حقه نخ قسمت بالای آن قرار گرفته و رشته ها اطراف جای تخم مرغی را بپوشانند. حال چشم عروسک را روی آن چسبانده و روی ورقه فوم نارنجی الگوی پای جوجه را بکشید، سپس آن را بریده و زیر جای تخم مرغی بچسبانید.

دو محدوده مثلث کوچک از ورقه فوم جدا کرده، آنها را کمی تا کرده و به جای نوک جوجه بچسبانید.

[ندا افرا]