پنجشنبه, ۱۳ بهمن, ۱۴۰۱ / 2 February, 2023
مجله ویستا

چگونه کالری های اضافی را بسوزانم؟


چگونه کالری های اضافی را بسوزانم؟

چگونه با ورزش یا بدون ورزش، کالری بسوزانیم؟

کالری ها چه طور مصرف می‌شوند؟
این نوشتار را دنبال کنید، روش های متعددی برای سوزاندن کالری ها وجود دارد. یه کم از این طرف، یه کم از …

چگونه با ورزش یا بدون ورزش، کالری بسوزانیم؟

کالری ها چه طور مصرف می‌شوند؟

این نوشتار را دنبال کنید، روش های متعددی برای سوزاندن کالری ها وجود دارد. یه کم از این طرف، یه کم از آن طرف، در پایان روز حساب کنید، که طی این ۲۴ ساعت، چه قدر کالری سوزانده اید؟

این کالری ها را با ورزش چه طور می‌توان سوزاند؟

قطعاً هر چه بیشتر ورزش کنیم، و تعداد دفعات و شدن آن بیشتر باشد، کالری بیشتری می‌سوزانیم.

یک توصیه: ورزشی را انتخاب کنید که مناسب شماست و دوستش دارید، زیرا باید به مدت طولانی این ورزش را انجام دهید.

دومین توصیه: شدت و مدت ورزش کردن تان را به تدریج افزایش دهید.

ورزش و مصرف کالری: چند عدد

میزان مصرف کالری برخی از ورزش ها به این ترتیب هستند:

یوگا: ۱۰۰ کالری/ ساعت

گلف: ۱۳۰ کالری/ ساعت

پیاده روی: ۲۰۰-۱۸۰ کالری/ ساعت

ژیمناستیک: ۳۶۰ کالری/ ساعت

ژیمناستیک در آب: ۴۰۰ کالری/ ساعت

دوچرخه سواری: ۵۰۰-۴۰۰ کالری/ ساعت

شنا: ۴۰۰ کالری/ ساعت

دو: ۷۰۰-۶۰۰ کالری/ ساعت

تنیس: ۴۰۰ کالری/ ساعت

اسکیت سواری: ۸۰۰ کالری/ ساعت

اسکواش: ۹۰۰ کالری/ ساعت

به چه روش های دیگری می‌توان کالری مصرف کرد؟

روش های بسیار دیگری برای مصرف کالری وجود دارد، بی آنکه نیاز باشد تعداد دفعات ورزش کردن تان را افزایش دهید.

بله، خیلی وقت ها فراموش می‌کنیم که بسیاری از فعالیت های دیگر هم کالری می‌سوزانند. اما عمده ترین بخش مصرف انرژی به عملکرد های بدن مان، نسبت داده می‌شود.

سوخت و ساز بدن ۶۰ تا ۷۰% کل انرژی مان را به مصرف می‌رساند. در واقع، اعضای مختلف بدن مان، مصرف کننده های بزرگ انرژی برای انجام فعالیت های شان هستند. حتی، هنگام خواب هم کالری می‌سوزانیم.

یک روش دیگر برای مصرف انرژی، هضم و ذخیره سازی مواد غذایی است! ۱۰% انرژی مان صرف چیزی می‌شود که گرمازایی غذایی نام دارد.

۲۰ تا ۴۰% باقی مانده، صرف فعالیت های جسمی مان می‌شود در هر فردی نسبت به دیگری بسیار متفاوت است. اما توجه داشته باشید، آنچه که فعالیت جسمی نامیده می‌شود، ضرورتاً ورزش نیست. در این زمینه، همه آنها حساب می‌شوند و به هم اضافه می‌گردند.

به بیان دیگر، هر چه فعال تر باشیم، کالری بیشتری مصرف می‌کنیم، حتی اگر کسی ورزش نکند، به خاطر تمام آنچه که طی روز انجام می‌دهد، کالری می‌سوزاند.

برای مثال، شاید زنی ورزش نکند اما به فرزندانش رسیدگی می‌نماید، در دفترش کار می‌کند، ۳ وعده غذا می‌پزد، میز غذا را می‌چیند، اتومبیلش را می‌راند، تا نانوایی پیاده می‌رود، به کارهای خانه رسیدگی می‌کند و غیره، به این ترتیب وی به راحتی ۲۰۰۰ کالری می‌سوزاند. اما این زن باز هم می‌تواند بهتر از این عمل کند...

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر...

حتی فکر کردن هم نیازمند مصرف انرژی است، چیزی حدود ۶۴ کالری/ ساعت. که کمی بیشتر از خوابیدن (فقط ۶۰ کالری) است، البته به جز مواردی که مدت بسیار طولانی می‌خوابیم، در واقع، با ۸ ساعت خواب شبانه، چیزی حدود ۴۸۰ کالری، می‌سوزانیم.

دقایق پیاده روی تان را جمع کنید: برای هر نیم ساعت، ۹۰ کالری از دست می‌دهید. هر چه در خیابان تندتر راه بروید، بیشتر می‌سوزانید.

کارهای خانه را فراموش نکنید: ۳۰ دقیقه کار با جاروبرقی، ۱۰۰ کالری می‌سوزاند، یعنی بیشتر از یوگا یا گلف.

هر باری که می‌دوید، ۴۰۰ کالری می‌سوزانید.

یک ربع انجام خرده کاری ها، همراه با سوختن ۵۰ کالری است. به خاطر این هم که شده، با خرده کاری ها و تعمیرات، آشتی کنید.

باغبانی بیش از ۴۰۰ کالری در یک ساعت می‌سوزاند.همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت نورنیوزسایت الفخبرگزاری برناسایت بیتوتهسایت رکناسایت مجله شبکهروزنامه همشهریسایت اقتصادنیوزخبرگزاری مهر