یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

فرصت ها را شکار کنید


فرصت ها را شکار کنید

اهمیت دادن به زمان و داشتن برنامه ای منظم در همه زمینه ها نقش مهمی در موفقیت جوانان دارد توانایی یک جوان برای شناخت فرصت هایی که برایش ایجاد می شود و استفاده درست از فرصت هایش تاثیر مهمی در زندگی اش دارد

اهمیت دادن به زمان و داشتن برنامه ای منظم در همه زمینه ها نقش مهمی در موفقیت جوانان دارد. توانایی یک جوان برای شناخت فرصت هایی که برایش ایجاد می شود و استفاده درست از فرصت هایش تاثیر مهمی در زندگی اش دارد.

موقعیت خوب که از دست برود قابل بازیابی و ذخیره نیست و از این رو باید به موقع از آن بهره گرفت. علاوه بر این از دست رفتن آن باعث از دست رفتن فرصت ها، ایجاد استرس و شده و مشکلات جسمی و روحی را برای جوان به دنبال خواهد داشت.

توجه به زمان و برنامه ریزی وظایف، باعث تصمیم گیری آگاهانه و دستیابی به اهداف با صرف تلاش و زمان کمتر شده و با صرف انرژی کمتر، خلاقیت و بهره وری را افزایش می دهد.

از آنجایی که برنامه ریزی همواره با تغییر همراه است، اگر این تغییر به صورت همه جانبه و با همکاری سایر افراد خانواده باشد بازدهی بیشتری را در پی خواهد داشت.

هدایت و مدیریت زندگی مانند مدیریت شغلی است زیرا نیازمند کار گروهی، ساماندهی و وقت بوده و در نتیجه هدایت آن نیز باید با ثبت وقایع و برنامه وظایف همراه باشد.

جامعه شناسان در رابطه با اهمیت برنامه ریزی و ضرورت اعمال آن در زندگی می گویند برنامه ریزی یکی از مواردی است که برای هر نوع تصمیم گیری اعم از خرد یا کلان ضروری است.

برنامه ریزی خرد در سطح فردی یا خانوادگی با یادداشت کردن برنامه وظایف، یادداشت دخل و خرج زوج های جوان، برنامه دید و بازدید و به صورت روزانه، ماهانه و سالانه انجام گرفته و نقش بسیار حیاتی دارد زیرا تصمیمات را در زندگی شخصی و خانوادگی عقلانی تر و منطقی تر کرده و باعث دوری از افراط و تفریط و بسیاری از حرکات ناسنجیده می شود.

در این میان زوج هایی که برنامه ریزی دارند موفق بوده و زندگی بادوام تری خواهند داشت.

استفاده از زمان مناسب یکی از روش های موثر برای ساماندهی کارها و وظایف و ثبت اتفاقات و وقایع برای جوانان است.

علاوه بر این که در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها نیز کارایی دارد. این برنامه حاوی مواردی چون برنامه فعالیت ها، جلسات تمرین ورزشی، قرار ملاقات با پزشک، دوست و زمان انجام وظایف محوله، برنامه درسی، مسافرت و بوده و در واقع دورنمایی از برنامه های خانواده را به دست می دهد و چه بهتر که از دوره نوجوانی آغاز شود.

علاوه بر این که اعمال برنامه جدید و یا گذاشتن قرار ملاقات در بهترین زمان، تنها با نگاهی اجمالی به برنامه امکان پذیر خواهد شد برای کارآیی بیشتر توصیه می شود تا این جدول در محلی از خانه که بیشتر در معرض دید قرار دارد نصب شود.

اگر چه حدود را باید مشخص کرد اما برنامه ریزی به صورت جزیی و ریزبینانه توصیه نمی شود؛ زیرا احتمال تحقق عمل را پائین آورده و پس از ناکامی احتمالی در انجام کارها، اثرات سویی را در پی خواهد داشت.

البته باید توجه داشت تعیین برنامه ها به صورت بسیار کلی و بی برنامه بودن نیز با اثرات منفی همراه است.

از این رو بهتر است برنامه ریزی ها با در نظر گرفتن برنامه کلان زندگی و توجه به اهداف، به صورت فصلی و از دو یا سه ماه قبل انجام شود.

والدین با برنامه ریزی برای زندگی و پیروی از آن، در واقع به نوجوان خود درس مدیریت داده و به او کمک می کنند تا در آینده زندگی پربارتری را تجربه کند. برنامه ریزی برای نوجوان و تهیه تقویم کاری برای او در نظم ذهنی و رفتاری فرزندان تاثیر زیادی دارد.

البته باید توجه داشت پیروی از برنامه نباید به صورت وسواس گونه باشد. زیرا برای وی استرس و اضطراب ایجاد می کند.

اما در حالت کلی برنامه ریزی در استفاده بهینه آنها از زمان و فرصت ها تاثیر بسزایی دارد. این روش در افزایش میزان مسئولیت پذیری، وظیفه مداری و کسب موفقیت در جوانان موثر است.

علاوه بر این فرزندان بیش از همه از مادر الگو می پذیرند و پیروی مادر از برنامه ریزی، توجه به زمان سنجی، دقت و مدیر و مدبر بودن او تاثیر بسزایی بر فرزند خواهد داشت.

● تقویت روابط درون خانواده

ثبت مناسبت های خانوادگی مانند تاریخ تولدها، تاریخ ازدواج، تاریخ فارغ التحصیلی و توجه به آنها نقش موثری در نزدیک شدن افراد خانواده به یکدیگر و تقویت روابط دوستانه بین آنها دارد.

علاوه بر این که حس شادمانی را در خانواده ایجاد کرده فرصتی را برای جمع شدن آنها در کنار یکدیگر فراهم می کند. ثبت این مناسبات و توجه به آن موجب تقویت روابط درون خانواده شده و به آنها نشان می دهد وجودشان برای افراد خانواده اهمیت دارد.

مطالعات نشان داده است یکی از عوامل بی اعتنایی جوانان به محیط خانه و یا قرار گرفتن آنها در معرض آسیب های اجتماعی اعتقاد آنها به بی اعتبار بودن و یا کم اعتبار بودن در درون خانواده و فاقد ارزش و احترام بودن آنها در خانواده است.

البته توجه به این مناسبات نیز باید در حد تعادل مورد توجه قرار بگیرد، زیرا توجه بیش از حد به این مناسبات نیز خود گاهی به عامل اختلاف بین اعضای خانواده تبدیل می شود.

از سوی دیگر اگر رابطه زوج های جوان عمیق باشد، فراموش کردن این خاطرات لطمه ای به آن نمی زند و این در حالی است که در صورت وجود رابطه عاطفی انسانی ضعیف نیز توجه به این مناسبات مشکلی را حل نخواهد کرد.

البته این به معنای فراموش کردن این مناسبات نیست بلکه به این معناست که ابتدا باید برای ایجاد رابطه درست اقدام کرده و سپس از مناسبات در جهت تقویت روابط و قدرشناسی بهره گرفت.

وجود برنامه ریزی در زندگی جوانان علاوه بر سازماندهی زمان و ارتقای حس مسئولیت پذیری، در تقویت بنیان خانواده نیز تاثیرگذار است و سلامت و موفقیت زندگی را تضمین می کند.

ضیاعی