سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

اولویت


اولویت

تنها با ایجاد سه اولویت روزانه برای نوجوانتان می توانید او را در دستیابی به اهدافش و تمرکز روی آنها یاری کنید.
صبح ها زمانی که در حال آماده شدن برای ترک خانه است، کاری کنید که …

تنها با ایجاد سه اولویت روزانه برای نوجوانتان می توانید او را در دستیابی به اهدافش و تمرکز روی آنها یاری کنید.

صبح ها زمانی که در حال آماده شدن برای ترک خانه است، کاری کنید که او عادت کند خودش را برای اکتساب موفقیت در مورد سه هدف ساده اما مهم آماده کند. این سه زمینه عبارتند از مدرسه، خودش و اطرافیانش.

مهم ترین نکته ای که امروز باید در مدرسه روی آن تمرکز کند چیست (امتحاناتش، تکالیفش یا انجام یک پروژه درسی خاص.)

مهم ترین کاری که امروز می تواند برای خودش انجام دهد چیست (صحیح غذا خوردن، ورزش، زود به رختخواب رفتن و ‎.‎.‎.)

مهم ترین کاری که امروز او می تواند برای اطرافیانش انجام دهد چیست (بازی با دوستانش، مهربان بودن با یک فرد آسیب دیده، خوش اخلاقی در مدرسه، کمک در انجام کارهای خانه و ‎.‎.‎.)

با متمرکز کردن فرزندان بر این سه اولویت او به تدریج چنین عاداتی را در ذهن خویش درونی کرده و براساس آنها عمل خواهد کرد. همچنین با اجرای چنین کاری، نوجوان کم کم بر برخی از ترس ها و نگرانی هایش فائق خواهد آمد و یاد خواهد گرفت تا کنترل خود را بیش از پیش به دست گیرد و از هدر رفتن انرژی اش در موارد غیر ضروری جلوگیری کند.

فراموش نکنید قدم اول در دستیابی به پیشرفت و موفقیت، مشخص کردن اولویت هاست. پس فرزندتان را متوجه این نکته کنید.

مهرشاد ایمانی