شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۷ آبان ـ ۲۹ اكتبر ـ قحط الرجال در ایران سال ۱۹۱۸ ، جل الخالق!


«قحط الرجال» واژه ای بود كه به نوشته مطبوعات تهرات، در چنین روزهایی در سال ۱۲۹۷ خورشیدی (اواخر اكتبر ۱۹۱۸ میلادی) ورد زبان تهرانی ها شده بود. این واژه از اواخر مهرماه پس از آن كه …

«قحط الرجال» واژه ای بود كه به نوشته مطبوعات تهرات، در چنین روزهایی در سال ۱۲۹۷ خورشیدی (اواخر اكتبر ۱۹۱۸ میلادی) ورد زبان تهرانی ها شده بود. این واژه از اواخر مهرماه پس از آن كه وثوق الدوله رئیس الوزراء وقت یك بلژیكی را برای حل مسئله نان پایتخت ایران! به ریاست اداره نان منصوب كرده بود رایج شده بود. یكی از روزنامه ها پس از این انتصاب نوشته بود: قحط الرجال در ایران، جل الخالق!. این روزنامه به این وسیله خواسته بود غیر مستقیم بپرسدكه مگر در ایران كمبود مدیر است كه یك بلژیكی را مدیر اداره نان كه یك موضوع بسیار محلی است كرده اند. اتفاقا این بلژیكی بدون داشتن آگاهی از سابقه مسئله نان توانست آن را حل كند كه رئیس الوزراء قبلی موفق نشده بود و بر سر«نان» پست خود را از دست داده بود.