سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

اهداف ما اهداف الهی است


اهداف ما اهداف الهی است

در اهداف و مبانی ملاک ما باید فاستقم کما امرت باشد، به هیچ وجه عدول از مبانی و عدول از ارزشها جایز نیست، اهداف، اهداف الهی است و هیچ تردید، شک یا ارتدادی از این اهداف جایز نیست، …

در اهداف و مبانی ملاک ما باید فاستقم کما امرت باشد، به هیچ وجه عدول از مبانی و عدول از ارزشها جایز نیست، اهداف، اهداف الهی است و هیچ تردید، شک یا ارتدادی از این اهداف جایز نیست، اما در روشها بایستی، تکامل، اصلاح، تغییر و رفع خطا، جزء کارهای دائمی و برنامه‌های همیشگی ما باشد، ببینیم کدام روش ما و لو به آن عادت کرده باشیم، غلط است، آن را عوض و اصلاح کنیم. باید مراقب باشیم که جای این تعبیرات عوض نشود، یعنی ما در زمینه اهداف می‌گوییم استقامت، باید جای هدف را با روش اشتباه نکنیم. استقامت در روشها لازم نیست، استقامت در اهداف لازم است. در کار روشها آزمون و خطا جاری است. البته باید از تجربه‌ها استفاده کنیم که آزمون ما آزمون موفقی باشد و نخواهیم که دائم تجربه کنیم و پشت‌سر هم اشتباه، اما در زمینه اهداف بایستی قرص و محکم بایستیم و یک قدم پایین نیاییم. البته انحراف از هر دو نیز اشتباه است.

بعضی به نام نواندیشی و به نام اصلاح، در هدفها تغییر ایجاد می‌کنند در هدفها تجدید نظر می‌کنند، اصلاح نیست این برگشتن از راه و عقب‌گرد است، ارتجاع است. ما اگر امروز اهداف والای انقلاب اسلامی را چه در زمینه‌های فرهنگی، چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های حکومتی و سیاسی دست بزنیم و برگردانیم به سمت آنچه که احیاناً دنیا- دنیای مادی و سلطه، دنیای تحت پنجه شیطان- هم از ما مطالبه می‌کند، این ارتجاع به گذشته است. در گذشته در دوران طاغوت همین اهداف دنیایی حاکم بود، منتهی با ابزارهای بسیار فاسد و زشت و وابسته. ما نباید این ارتجاع را قبول بکنیم. اهداف ما اهداف الهی است، حکومت الله و توحید و رفتن به سمت جامعه حقیقی دینی و حاکمیت احکام الهی است.

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)