جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

شیوه های رفتاری مادر در زمان غذا دادن به کودک


شیوه های رفتاری مادر در زمان غذا دادن به کودک

● اگر مادر در زمان تغذیه کودک هدفهای زیر را دنبال کند
▪ نیازهای تغذیه ای کودک را تامین کند
▪ احساس استقلال کودک را در خوردن غذا برآورده سازد
▪ عکس العمل مناسب و یکنواختی در مقابل …

اگر مادر در زمان تغذیه کودک هدفهای زیر را دنبال کند

نیازهای تغذیه ای کودک را تامین کند

احساس استقلال کودک را در خوردن غذا برآورده سازد

عکس العمل مناسب و یکنواختی در مقابل رفتارهای کودک ابراز کند

ذائقه او را به انواع مواد غذایی عادت دهد

محیط سرشار از محبت و صمیمت و بدور از جنجال در زمان غذا خوردن فراهم کند

سفره غذا را در شرایط مناسب که خاطره دلپذیری ایجاد کند فراهم کند

می تواند در تغذیه کودک خود موفق باشد .

http://nika-mehraboonam.blogsky.com/?Cat=۱