یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

سیدمحمدمهدی ، بحرالعلوم طباطبایی بروجردی


جنسیت: مرد
نام پدر: سید مرتضی
تولد و وفات: (۱۱۵۵ -۱۲۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، محدث ، مفسر و مجتهد
وی در کربلا به‌ دنیا آمد. هنوز به‌ هفت‌سالگی نرسیده …

جنسیت: مرد
نام پدر: سید مرتضی
تولد و وفات: (۱۱۵۵ -۱۲۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، محدث ، مفسر و مجتهد
وی در کربلا به‌ دنیا آمد. هنوز به‌ هفت‌سالگی نرسیده بود که خواندن و نوشتن را فراگرفت و سطوح اولیه را در مدت سه یا چهارسال تمام کرد و هنوز ، به دوازده‌سالگی نرسیده بود که در محضر والدش به ‌تحصیل خارج اصول پرداخت و از محضر وحید بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی نیز استفاده کرد . بحرالعلوم به پانزده‌سالگی نرسیده بود که به‌ درجۀ اجتهاد نائل شد و استادان او به اجتهاد او شهادت دادند. سپس به نجف و در درس علماء نجف حضور یافت و مشهور شد. پس ازچندی به بروجرد رفت. در اواخر سال ۱۱۹۳ق مجدداً به ‌نجف اشرف مراجعت کرد. وی چنان بر احکام آن مذاهب تسلط علمی داشت که اهل سنت او را از خود می‌دانستند. دربارۀ وی گفته‌اند که از کسانی است که به آخرین مرحلهٔ ترقی رسیده و در فضایل ادبی و علوم عقلی و نقلی در همگان فائق آمده است. او در شعر و ادب نیز گوی سبقت را از دیگران ربوده ، منظومۀ فقهی او شاهد زنده است. برخی از آثار وی: "مصابیح" ، در فقه؛ "تحفهٔ‌الکرام" ، در تاریخ مکه و بیت‌الحرام؛ "رساله در عصیر عنبی"؛ "الفوائدالرجالیه"؛ "شرح باب حقیقه و مجاز"؛ "فوائد اصولیه"؛ "رساله در مناسک حج و عمره"؛ "رساله در قواعد احکام مشکوک"؛ "رساله در انفعال آب قلیل"؛ "الدرهٔ‌البهیهٔ" ، در نظم بعضی مسائل اصولیه؛ "دیوان" شعر ، در مدح و رثاء اهل‌البیت. بحرالعلوم علاوه بر آثار علمیه و تألیفات نفیسه ، آثار بنایی و خدمات مذهبی و اجتماعی نیز دارد که برخی از آنها عبارتند از: تعییین مشاعر حج و مواقیت احرام ، بنا سور مسجد کوفه ، بناء حجرات در اطراف مسجد کوفه ، بناء مأذنۀ صحن علوی؛ تجدید ساختمان مسجد شیخ طوسی در نجف ، تعیین مقام امام زمان (عج) در مسجد سهله و ...