دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

معرفی اسب عرب (PersianArab )


معرفی اسب عرب (PersianArab )

پیشانی عریض، کمی برجسته و مسطح، روی بینی کوژ و صاف، بینی و منخرین ناصاف و برجسته در انتها، گوش کوچکتر از گوش ترکمن، چشم درشت گرد، با حدقه برجسته، گونه مشخص و گرد اتصال سر و گردن …

پیشانی عریض، کمی برجسته و مسطح، روی بینی کوژ و صاف، بینی و منخرین ناصاف و برجسته در انتها، گوش کوچکتر از گوش ترکمن، چشم درشت گرد، با حدقه برجسته، گونه مشخص و گرد اتصال سر و گردن قوی، گردن قوی و شمشیری شکل، یال پرپشت، کپل مستقیم، افقی، برجسته و مربعی شکل، سینه مدور، کوتاه و عریض و شکم استوانه ای است و از نظر خصوصیات ظاهری غیرقابل اشتباه از سایر نژاد های دنیا است. سر به طرز خاصی به گردن وصل شده و به طور آزاد می تواند در همه جهات حرکت نماید. اسب عرب دارای تیره های متعددی مانند کهیلان حمدانی، عبیان، سگلاوی و حدیان است و بسیار باهوش، شجاع، پرخون توام با نجابت و رنگ آن غالباً خاکستری یا سمند است.

ارتفاع اسب:

۱۵ وجب (۴/۱۵۲ سانتی متر)

موارد استفاده:

پرش و سرعت

در حال حاضر جمعیت قابل ملاحظه ای از این نژاد در نواحی جنوب غربی کشور و به خصوص استان خوزستان و استان تهران وجود دارد و می توان تعداد آن را بین ۱۰۰۰- ۵۰۰ سر تخمین زد.