پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

«ساعت شنی» تجربه ای جسورانه


«ساعت شنی» تجربه ای جسورانه

«مجموعه «ساعت شنی» که این روزها در حال پخش از تلویزیون است بدون عبور از خطوط قرمز تاثیرگذاری خود را مدیون ورود به حیطه های نو و البته جسورانه است که به مخاطب فرصتی برای تجربه های خاص می دهد » تلویزیون جمهوری اسلامی ایران این روزها مقطعی پرمخاطره و حساس را می گذراند

«مجموعه «ساعت شنی» که این روزها در حال پخش از تلویزیون است بدون عبور از خطوط قرمز تاثیرگذاری خود را مدیون ورود به حیطه های نو و البته جسورانه است که به مخاطب فرصتی برای تجربه های خاص می دهد.» تلویزیون جمهوری اسلامی ایران این روزها مقطعی پرمخاطره و حساس را می گذراند. ورود به حیطه های خاص و تجربه نشده در مدیوم تلویزیون از مسائلی است که اخیرا انعکاسی خاص پیدا کرده و رویکرد سیما و البته تعابیر ارائه شده از این رویکرد می تواند مورد تحلیل قرار بگیرد. در واقع چند وقتی است مجموعه های تلویزیون تلاش می کنند با تکیه بر مضامین تازه از حد و اندازه های انتظار و سلیقه بیننده فراتر رفته و این مخاطب گریزپا را با تمهیداتی مقابل تلویزیون نگه دارند. تولیدات پرهزینه و تاریخی چون «در چشم باد» و همین مجموعه «روزگار قریب» که این روزها در حال پخش است، ماحصل نهادینه شدن این تفکر در رسانه ملی هستند که رویکرد این سازمان را در توجه به تاریخ و مقاطع تاریخی نشان می دهد.

اما در مجموعه های معاصر هم تلاش این رسانه برای متفاوت شدن چندی است خودنمایی می کند و مجموعه های «مدارصفردرجه»، «راه بی پایان»، «میوه ممنوعه» و... نمونه های موفق این توجه هستند که فاصله فکر تا عمل را به حداقل رسانده اند. مخاطبان تلویزیون هم این تفاوت سطح را مورد توجه قرار داده و میزان استقبال از این مجموعه ها خود گویای این بذل توجه است. اما در مقابل «سال های برف و بنفشه»، «شکرانه» و... نمونه هایی هستند که نتوانسته اند اندیشه پیشرو بودن را به فعلیت مناسب بدل کنند و البته این از ویژگی های اجتناب ناپذیر آزمون و خطاست. این روزها مجموعه «ساعت شنی» از شبکه اول سیما با شیوه ای جدید در حال پخش است.

رویکرد هوشمندانه در پخش یکروز در میان این مجموعه شرایطی فراهم آورده تا به نوعی اتمسفر خاص ساخته شده در مجموعه در فضای پخش هفتگی پراکنده نشود و با فشردگی به نوعی مخاطب را به طور مداوم درگیر خود کند. ارزش های بالقوه مجموعه با این شیوه به فعلیت مناسب رسیده و مخاطب را به شدت درگیر خود کرده است. از همین رو است که هنوز چهار قسمت از پخش مجموعه نگذشته، مطالب، نقدها، نظرات و تحلیل ها درباره آن آغاز شده است. هرچند نقد زودهنگام این مجموعه ۲۶ قسمتی را در نخستین گام ها نوعی سهل نگری می دانیم، اما پرداختن به ویژگی هایی که این روزها به «ساعت شنی» نسبت داده می شود، در چنین مقطعی به نظر لازم می آید.

در اغلب مطالب نوشته شده مزیت این مجموعه به عبور از خطوط قرمز تلویزیون معنی می شود. تعریفی که به نظر می آید برخاسته از درکی نادرست از خطوط قرمز تلویزیون است. اینکه تا به حال سینما که عرصه آزادتری برای پرداختن به موضوعات حساس و حتی خطوط قرمز است تاکنون سراغ این موضوع نرفته، نمی تواند به این مفهوم باشد که این مجموعه خط شکنی کرده است. در واقع شاید خط قرمز را بتوان به مفهومی بهتر به شکستن یکسری از مفاهیم، مناسبات و خطوط که در تفکر کلی جامعه وجود دارد، نسبت داد.

با این اندیشه مثلا می توان شوخی با روحانیت در «مارمولک» یا شوخی با جنگ و شهادت طلبی در «لیلی با من است» را نوعی شکستن خط قرمز تعبیر کرد نه صرفا وارد شدن به هر حیطه ای برای اولین بار. به گزارش مهر، تحلیل نزدیک به واقعیت این است که «ساعت شنی» موضوعی حساس و جسورانه را محور قرار داده که البته در سینما و تلویزیون تا به حال کار نشده و علت این رویکرد هم نه ممنوع بودن این حیطه بلکه به همان وجه حساسیت بازمی گردد. به نظر می آید یکسری بایدها و نبایدها در اذهان هنرمندان، مسئولان و مدیران و... وجود دارد که آنها را از رفتن سراغ مضامینی خاص برحذر می دارد و این دور باطل دهان به دهان و سینه به سینه گشته تا اینکه بدل به خط قرمز مجازی شده، بدون آنکه در واقعیت وجود داشته باشد. موضوع رحم های اجاره ای هم از همان مضامینی است که به نظر می آید بنابر همین تعابیر و تحلیل های شخصی به نوعی خط ممنوع تعبیر شده و تا به حال کسی سراغ آن نرفته است. ولی «احمد رفیع زاده» فیلمنامه نویس «ساعت شنی» با نوع نگاه دراماتیک و مدرن خود به این مضمون و تفکری که بر کار حاکم کرده، نشان داد می توان این موضوع را در رسانه ملی مطرح کرد آن هم بر بستر قصه ای به شدت زنانه و البته تیره.

نکته مهم دیگر در مورد «ساعت شنی» تنها ورود به حیطه های جسورانه و حساس داستانی نیست، بلکه به نظر می آید همه مجموعه عوامل به گونه ای کنار هم قرار گرفته اند که ماحصل کار چیزی فراتر از معیارهای تلویزیونی شود. از گروه بازیگران حرفه ای و بازی های درخشان، فیلمبرداری سیال، کارگردانی ساختارشکن، روایتی متقاطع و نهایتا مجموعه ای که مخاطب تلویزیونی را که در بمباران مجموعه های بی بو و خاصیت قرار دارد، وادار به دیدن تفاوت ها و مقایسه می کند. در واقع می توان «ساعت شنی» را به نوعی ترازو برای محک سطح سلیقه مخاطب تعبیر کرد که همواره دستاویز مجموعه های سطح پائین قرار می گیرد.

معمولا وقتی از سازندگان این مجموعه ها در مورد ضعف کارشان سئوال می شود سهل الوصول بودن تلویویون و پاسخ دادن به خواست و نیاز اولیه مخاطب را مطرح می کنند که آنها را به سوی روالی تکراری و نازل سوق داده است. خلاصه اینکه این درست که تماشاگر تلویزیون هم مجموعه های برنامه خانواده را نگاه می کند هم «جواهری در قصر» و هم فیلم های سینمایی برنامه سینما چهار و البته مسابقات فوتبال را. ولی این نکته دلیل نمی شود که برنامه سازان هم تلاشی برای بالا بردن معیارهای کیفی تلویزیون انجام ندهند و در واقع به ساده نگری خو کنند.