جمعه, ۱۵ مهر, ۱۴۰۱ / 7 October, 2022
مجله ویستا

آشنایی با مشخصات چند رشته ورزشی


آشنایی با مشخصات چند رشته ورزشی

آشنایی با مشخصات چند رشته ورزشی

● فوتسال

▪ طول زمین فوتسال ۴۲*۲۵ و عرض آن ۲۵*۱۵ متر می باشد.

▪ عرض كلیه خطوط ۸ سانتیمتر و شعاع دایره وسط ۳ متر است.

▪ نقطه پنالتی اول ۶ متر و نقطه پنالتی دوم ۱۰ متر از خط دروازه فاصله دارد.

▪ فاصله ۲ تیر عمودی دروازه ازداخل ۳ متر و فاصله تیرافقی ۲ متر می باشد.

▪ وزن توپ بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ گرم ومحیط آن ۶۲ تا۶۴ سانتیمتر است.

▪ تعداد بازیكنان اصلی هر تیم ۶ نفر می باشد. ۶ بازیكن نیز ذخیره نشین هستند.

▪ تعداد تعویض ها نامحدود است اما از محوطه تعویض و با شرایط خاص انجام می شود.مسابقه در ۲ وقت ۲۰ دقیقه ای انجام می شود. هر تیم در طول ۲ نیمه می تواند یك زمان استراحت یك دقیقه ای تقاضا كند. نیمكت ذخیره ها در طرفین میز وقت نگهدار و منشی قرار دارد.

● بسكتبال

▪ طول زمین بسكتبال ۲۸*۲۶ متر وعرض آن ۱۶*۱۴ متر است.

▪ طول تخته ۸۰/۱ و عرض آن ۷۵/۲ متر می باشد.

▪ فاصله مركز حلقه تا خط پرتاب ۳ امتیازی، ۲۵/۲ متر است

▪ وزن توپ بسكتبال ۶۰۰ تا۶۵۰ گرم و محیط آن ۷۵ تا ۷۸ سانتیمتر می باشد.

▪ وقت بازی، ۴ زمان ۱۰ دقیقه ای را شامل می شود.

▪ بین زمان اول و دوم و سوم و چهارم استراحت وجود ندارد اما بین زمان دوم و سوم ۵ دقیقه استراحت وجود دارد.

▪ تعداد بازیكنان هر تیم ۱۲ نفر است كه درهر وقت ۵ نفر بازی می كنند.

▪ ۵ بازیكن كه در وقت اول بازی می كنند در وقت دوم نمی توانند بازی كنند.

▪ خطاهای رایج عبارتنداز:

۱) رانینگ

۲) دبل

۳) خطای نیمه خطاهای شخصی و...

● والیبال

▪ طول زمین ۱۸ متر و عرض آن ۹ متر است.

▪ پهنای كلیه خطوط ۵ سانتیمتر می باشد.

▪ ارتفاع تور برای آقایان ۴۲/۲ و برای خانم ها ۲۴/۲ درنظر گرفته شده است.

▪ وزن توپ ۲۵۰تا۲۸۰ گرم می باشد و محیط آن ۶۷*۶۵ سانتیمتر است.

▪ ۱۲ بازیكن درزمین بازی می كنند.

▪ سقف امتیاز هر گیم ۲۱ می باشد كه در گیم پنجم به عدد ۱۵ تقلیل می یابد.

▪ زمین والیبال ۶ منطقه دارد كه بازیكنان طبق مقرراتی در جهت عقربه های ساعت چرخش می كنند.

● هندبال

▪ طول زمین ۴۵*۳۸ متر و عرض آن ۲۳*۱۸ متر است.

▪ ارتفاع دروازه ۲ متر و طول دروازه ۳ متر می باشد.

▪ وزن توپ ۴۰۰ تا۵۰۰ گرم و محیط توپ ۶۰ سانتیمتر می باشد.

▪ توپی گل محسوب می شود كه به طور كامل از خطوط عبور كند .وقت بازی هندبال آموزشگاه ها ۲ وقت ۲۰ دقیقه ای با ۱۰ دقیقه استراحت می باشد. تعداد تعویض آزاد و از منطقه مخصوص تعویض صورت می گیرد.

● بدمینتون

▪ طول زمین بدمینتون ۴۰/۱۳ متر و عرض آن ۱۰/۶ متر می باشد.

▪ عرض كلیه خطوط ۴ سانتیمتر و جزو زمین بازی محسوب می شود.

▪ پایه توركه ارتفاع آن در كنارها ۵۵/۱ متر می باشد روی خطوط زمین ۲ نفر قرار می گیرند.

▪ پهنای تور ۷۶ سانتیمتر و طول آن (برابر عرض زمین)۱۰/۶ متر می باشد.

▪ قطر كامل زمین (گوش تاگوش) ۷۲۳/۱۴ متر می باشد.

▪ وزن توپ بین۴‎/۷۴ تا ۵‎/۵ گرم و قطر آن ۲۸*۲۵ میلیمتر می باشد.

▪ طول كلی راكت نباید از ۶۸ سانتیمتر بیشتر و عرض آن از ۲۳ سانتیمتر بیشتر باشد.

▪ بدمینتون به صورت ۱ نفره و ۲ نفره انجام می گیرد.

▪ سقف امتیازات جدید كه به صورت رالی می باشد ۲۱ است.همچنین مشاهده کنید

سایت فرادیدخبرگزاری ایلناسایت بیتوتهخبرگزاری تسنیمسایت مشرقسایت رویداد 24سایت دیپلماسی ایرانیسایت انتخابسایت اقتصاد 24سایت عصرایران