چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸۵


پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸۵

● متولدین فروردین (بره):
یك كمك مالی از راه میرسد كه تو سخت بدان احتیاج داشتی دوستی میرسد كه مدتها بود انتظارش را میكشیدی امیدست كه با ورود به مرحله ی جدید دوران خوب و شكوفایی را …

متولدین فروردین (بره):

یك كمك مالی از راه میرسد كه تو سخت بدان احتیاج داشتی دوستی میرسد كه مدتها بود انتظارش را میكشیدی امیدست كه با ورود به مرحله ی جدید دوران خوب و شكوفایی را در زندگی تجربه كنی.

متولدین اردیبهشت (گاو):

اعتماد به نفس لازمه ی هركار وكوششی است این اعتماد به نفس به تو قدرت خلق و ابداع میدهد و تو را بر ان میدارد كه هر روز راههای تازه ای را تجربه كنی.

متولدین خرداد (دوقلوها):

احساسات تو ممكن است بعضی ها را آزار دهد از نظر همسر و خانواده بسیار بجا و دوستداشتنی هستی هر كاری ممكن است مورد پسند بعضیها و نارضایتی دیگران قرار گیرد این امری طبیعی است.

متولدین تیر (خرچنگ):

اسراف و ولخرجی بزرگترین مشكل توست گرچه بسیاری تو را نصیحت میكنند كه دست از این كار برداری ولی تو همچنان ادامه میدهی چون تو هنوز در مورد ضررهایش قانع نشده ای.

متولدین مرداد (شیر):

مراقب هرحرفی كه میزنی باش شاید درنظر هر حرف ساده ای بی خاصیت و بی معنا باشد اما ممكن است همچین حرفهایی به ظاهر بی ارزش در جاهایی اسیب رسان باشد.

متولدین شهریور (سنبله):

همسر بر تو فشارمی آورد تا تو تصمیمی را بگیری وتو همچنان مقاومت میكنی بهتر است در این مورد كوتاه بیایی و گوش شنوایی داشته باشی شاید این تصمیم آینده ی درخشان را در پی داشته باشد.

متولدین مهر (ترازو):

مراقب سلامتی خود باش و اجازه نده وضعیت از این بغرنجتر شود توجه به جسم آدمی همچون روح و اندیشه مهم است و باید از هیچ تلاشی در حفظ سلامتی خود كوتاهی نكنی.

متولدین آبان (عقرب):

شخصیت تو اگرقوی و اثر گذار باشد توجه دیگران را به خود جلب خواهد كرد كسانیكه بر كارها و اعمال تو نظارت دارند از تو همین را میخواهند پس فكرهای زائد و بیهوده را از خود دور كن.

متولدین آذر (کمان):

نامه ای میرسد كه با خود خبرهای جالب و شنیدنی را می اورد به محض آنكه فرصتی پیدا میكنی یاد كن از دوستان قدیمی و بدان كه مشكلات روزمره ی زندگی را پایانی نیست.

متولدین دی (بز):

از سهل انگاری در مورد خانه و خانواده جدا پرهیز كن به خصوص همسر تو كه از تو توقع دیگری دارد فراموش نباید كرد خانواده مهمترین سنگر ما در این روزگار است.

متولدین بهمن (ظرف آب):

شرایط در حال حاضر همانطوری است كه تو خواستار ان بودی ممكن است یك خبر جالبی برسد كه وضع را از این بهتر كند برای اینده های دور برنامه ریزی كن.

متولدین اسفند (ماهی):

یك مساله ی فوق العاده پیش آمده است و تو را به خود مشغول كرده است آنچنان كه ممكن است حتی تو را از انجام كاری مهم باز دارد وظایف و مسئولیت خود را در هیچ شرایطی فراموش نكن.