یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

آمادگی جهت سرمای شدید هوا


آمادگی جهت سرمای شدید هوا

● از عایق بودن حرارتی منزل مطمئن شوید:
▪ از نوارچسب‌های اسفنجی جهت پوشاندن درز درها و پنجره‌ها استفاده كنید.
▪ در حدامكان از پرده‌های بلند و ترجیحاً ضخیم برای پنجره‌ها استفاده …

از عایق بودن حرارتی منزل مطمئن شوید:

از نوارچسب‌های اسفنجی جهت پوشاندن درز درها و پنجره‌ها استفاده كنید.

در حدامكان از پرده‌های بلند و ترجیحاً ضخیم برای پنجره‌ها استفاده نمایید.

جهت نفوذناپذیر كردن پنجره‌ها به سرما، از ورقه‌های نایلون، یا ترجیحاً از لایه‌های پلاستیكی حرارتی استفاده نمایید.

از عایقكاری مناسب لوله‌های آب گرم اطمینان حاصل نمایید.

كانالهای كولر آبی را از بالا با پوشاندن كولر و از پایین با پوشاندن دریچه‌ها با یك ورق نازك پلاستیك عایقكاری كنید.

در صورت وجود منبع آب گرم و سرد در منزل، از عایق بودن منبع آب گرم مطمئن شوید ولی منبع آب سرد را نباید عایقكاری نمایید.

در صورت وجود سرمای بسیار شدید، حتی پوشانیدن سوراخ كلید در ورودی و موكت كردن كف منزل، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش دمای اتاق خواهد داشت.

از نوارچسب‌های اسفنجی جهت پوشاندن درز درها و پنجره‌ها استفاده كنید.

در حدامكان از پرده‌های بلند و ترجیحاً ضخیم برای پنجره‌ها استفاده نمایید.

جهت نفوذناپذیر كردن پنجره‌ها به سرما، از ورقه‌های نایلون، یا ترجیحاً از لایه‌های پلاستیكی حرارتی استفاده نمایید.

از عایقكاری مناسب لوله‌های آب گرم اطمینان حاصل نمایید.

كانالهای كولر آبی را از بالا با پوشاندن كولر و از پایین با پوشاندن دریچه‌ها با یك ورق نازك پلاستیك عایقكاری كنید.

در صورت وجود منبع آب گرم و سرد در منزل، از عایق بودن منبع آب گرم مطمئن شوید ولی منبع آب سرد را نباید عایقكاری نمایید.

در صورت وجود سرمای بسیار شدید، حتی پوشانیدن سوراخ كلید در ورودی و موكت كردن كف منزل، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش دمای اتاق خواهد داشت.