سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

عفو


یكی از مكارم اخلاق و صفات پسندیده عفو است. این صفت ارزنده با حلم تفاوت دارد و مرحله بالاتر از آن است. زیرا حلم عبارت است از بردباری و فرونشاندن آتش غضب و خاموش كردن شعله آن، ولی …

یكی از مكارم اخلاق و صفات پسندیده عفو است. این صفت ارزنده با حلم تفاوت دارد و مرحله بالاتر از آن است. زیرا حلم عبارت است از بردباری و فرونشاندن آتش غضب و خاموش كردن شعله آن، ولی عفو عبارت است از بیرون كردن ناراحتی و كینه از دل. امام صادق(ع) در این باره می فرماید: بخشش هنگام قدرت از شیوه انبیا و پرهیزكاران است و حقیقت آن این است كه از كسی كه نسبت به تو بدی كرده، دست برداری و كینه او را از دل بیرون كنی و بر نیكی های خود نسبت به وی بیفزایی. هیچ كس به این مرحله نخواهد رسید مگر آن كه خداوند او را نیز ببخشد و گناهان او را عفو نماید و وی را مورد تكریم قرار دهد.