دوشنبه, ۴ مهر, ۱۴۰۱ / 26 September, 2022
مجله ویستا

آقایان ستاره , کاغذی نباشید


آقایان ستاره , کاغذی نباشید

کودکان و نوجوانان با جمع کردن عکس های بازیکنان فوتبال و ستاره های مورد علا قه خود و حتی مطالعه زندگی نامه و پیگیری زندگی خصوصی آنها, سعی می کنند تا به روش آنها زندگی و رفتار کنند

کودکان و نوجوانان با جمع کردن عکس‌های بازیکنان فوتبال و ستاره‌های مورد علا‌قه خود و حتی مطالعه زندگی نامه و پیگیری زندگی خصوصی آنها، سعی می‌کنند تا به روش آنها زندگی و رفتار کنند. ‌

این الگوبرداری تا اندازه‌ای است که نوجوان در جایی حتی رنگ لباس و مدل مو و مارک کفش خود را از روی بازیکن مورد علا‌قه خود انتخاب می‌کند. ‌

در نتیجه کوچکترین خطایی در رفتار و روش زندگی این ستاره‌ها می‌تواند نوجوانان را با بحران‌های اجتماعی و شخصیتی روبه رو کند. ‌

یک بازیکن و ستاره فوتبال تنها مسئول رفتار خود نیست بلکه نگاه‌های یک جامعه به خصوص جوانان به وی دوخته شده است.

غلا‌م عباس توسلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در این خصوص به ایرنا گفت: دو نظریه از نظر جامعه‌شناسی در مورد ستاره سازی وجود دارد که یکی موافقان و دیگری مخالفان ستاره سازی است. ‌

گروه موافقان معتقدند که باید ستاره سازی وجود داشته باشد تا این ستاره‌ها نقش الگویی را بازی و دیگر اعضای تیم و اجتماع از آنها تبعیت کنند. نتیجه این عمل رقابت و رشد دیگر افراد خواهد بود. ‌

نظریه گروه مخالفان ستاره‌سازی بر این است که ستاره‌ها باید گروهی باشند، چون رقابت گروهی است. تاکید بیش از حد بر یک فرد باعث بوجود آمدن اثرات مخرب و سرخوردگی در میان دیگر اعضای گروه خواهد شد. ‌

با این اوصاف ستاره‌سازی در رشته‌های ورزشی به خصوص رشته‌های گروهی چون فوتبال اگر درست صورت بگیرد و باعث جاه طلبی وی و دلسرد شدن اعضای دیگر گروه نشود، مفید است. ‌

ستاره‌ها نیز باید حس رقابت را در میان دیگر اعضای تیم تقویت کنند نه اینکه با رفتارهای غلط خود حسادت را در تیم رشد دهند و باعث مسموم شدن محیط شوند.لذا ستاره سازی نباید هدف قرار بگیرد تا شخص از خود ورزش غافل شود. ‌

همچنین نقش ستاره‌ها در اجتماع بسیار پر رنگ است. ستاره‌ها مدل، الگو و مرجع قرار می‌گیرند و با داشتن خصلت‌های خوب اخلا‌قی و انسانی می‌توانند تاثیرات مفید و مثبتی را در جامعه بگذارند. ‌

احساسات زیادی از سوی اجتماع به ویژه جوانان نسبت به ستاره‌ها ابراز می‌شود، پس اگر قهرمانان در جهت درست گام بردارند می‌توانند الگوهای مناسبی برای این گروه سنی باشند و عکس این موضوع نیز صادق است. ‌

به همین دلیل ستاره‌ها نباید در جایگاه خودنمایی و پول پرستی قرار بگیرند، فکر کنند که می‌توانند به خاطر مقامی که به دست آوردند با رعایت نکردن اخلا‌ق در جامعه آرامش اجتماعی را برهم زنند و دست به هرکاری بزنند. ‌

استقبال و حمایت مردم از ستاره‌هاست که نقش آنها را پر رنگ یا کم رنگ می‌کند پس مسئولیت قهرمان‌ها نسبت به مردم جامعه نیز زیاد می‌شود. ‌

در این اوصاف رسانه‌ها نقش بسیار مهمی را در معرفی ستاره‌ها به اجتماع دارند و باید مراقب باشند تا ستاره سازی مصنوعی نکنند. ‌

قهرمان بر اساس استعدادها و توانایی‌های خود، به این مقام می‌رسد، مردم نیز از شعور بالا‌یی برخوردارند و می‌توانند ستاره خود را انتخاب و از وی حمایت کنند. ستاره‌های ورزشی نیز باید به صورت طبیعی رشد کنند. ‌

ورزش فوتبال برخلا‌ف دیگر ورزش‌ها مخاطبان عام بسیاری دارد تا جایی که علا‌وه بر مردها، زنان نیز جذب این ورزش می‌شوند و مسابقات را دنبال می‌کنند. پس بازیکنان به خصوص ستاره‌های فوتبال باید موقعیت حساس خود را در جامعه در نظر داشته باشند. ‌

ستاره‌ها با نوع پوشش و آرایش موقرانه خود می‌توانند تصویر مثبتی را در اذهان عمومی باقی بگذارند که الگوی رفتاری در میان نوجوانان می‌شوند. لذا امیدواریم چهره‌های مطرح و یا به نوعی ستاره‌های امروز ورزش ما به جایگاه خود در اجتماع بیشتر از قبل توجه داشته باشند و از امروز به بعد ستاه‌های کاغذی نباشند چرا که آنها می‌توانند الگوهای مناسبی برای نسل نوجوان و جوان جامعه‌باشند.همچنین مشاهده کنید

سایت مشرقسایت اقتصادنیوزسایت تاپ نازسایت دیپلماسی ایرانیسایت الفسایت نامه نیوزخبرگزاری ایلناسایت ساعدنیوزروزنامه ایرانسایر منابع