پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مدولاتور اثرهال


ضرب کننده‌ای که‌ به‌عنوان مدولاتور استفاده شده و ولتاژ خروجی آن متناسب باحاصل‌ضرب دو ولتاژ ورودی آن است. در یکنوع آن یک قطعه نیمه هادی ارسنیدانیدیم، روی یک صفحه فریت قرار …

ضرب کننده‌ای که‌ به‌عنوان مدولاتور استفاده شده و ولتاژ خروجی آن متناسب باحاصل‌ضرب دو ولتاژ ورودی آن است. در یکنوع آن یک قطعه نیمه هادی ارسنیدانیدیم، روی یک صفحه فریت قرار گرفته و دارای چهار اتصال در چهار طرف دو تا برای ورودی و دوتا برای خروجی می‌باشد. صفحه فریت درین حالت به‌صورت جزئی از یک بوبین فریت است که تحت تأثیر ورودی متغیر دیگر و به‌منظور تولید میدان مغناطیسی جهت استفاده از اثرهال انرژی‌زا می‌شود.